המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Judaic Cinecorporeality: Fleshing Out the Haredi Male Body in Avishai Sivan's The Wanderer

Judaic Cinecorporeality: Fleshing Out the Haredi Male Body in Avishai Sivan's The Wanderer

שם המחבר: Chyutin Dan
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies
כרך: 33 (1)
מספרי עמודים: 57-82

קישור לרשומה המלאה
המאמר בוחן ייצוגים גופניים המיוחסים לגברים חרדיים השכיחים בשנים האחרונות בקולנוע הישראלי לאור ניתוח סרטו 'המשוטט' (2010) של אבישי סיוון. במסגרת בחינה זו מציע המאמר כי צורת ייצוגה של גופניות החרדית ב'משוטט' משתקפת בטבעה המודחק של הגופניות החרדית, הבאה לידי ביטוי בנורמות ההלכתיות והתרבותיות המלוות חברה זו, ובהתנהגות פתולוגית המאפיינת את יחסו של האינדיבידואל לגופניות גם לאחר עזיבתו את קהילתו החרדית לטובת ניהול אורח חיים חילוני. נקודה אחרונה זו מומחשת באתגרים הקשים הניצבים בפני יצחק, דמותו הראשית של הסרט, במסגרת שאיפותיו להשתחרר מהדיכוי הגופני. יחד עם זאת, הצגתה הטראגית של הגופניות החרדית משמשת, גם אם בעקיפין, כביקורת המופנית גם כלפי התרבות הציונית, שעה שאין בכוחה של זו האחרונה לספק חלופה בריאה ונוחה יותר לאור ניסיונותיו הכושלים של יצחק לשחרר את גופניותו המדוכאת.
כללי

כותרת

עוד מידע