המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Kedushah: The Sexual Abstinence of Married Men in Gur, Slonim, and Toledot Aharon

Kedushah: The Sexual Abstinence of Married Men in Gur, Slonim, and Toledot Aharon

שם המחבר: Brown Benjamin
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Jewish History
כרך: 27
מספרי עמודים: 475-522

קישור לרשומה המלאה
המאמר מבקש לבחון מגמות חסידיות במחצית השנייה של המאה ה-20, שהתפתחו בזיקה לסייגים שנכפו בחצרות חסידיות מסוימות, בשאלת אופיים של יחסי אישות בקרב זוגות נשואים. ההסתייגות הכמעט מוחלטת מקיום יחסי מין, שהייתה נחלתם של בודדים בדורות הקודמים, הפכה לפרקטיקה אותה נדרשו ליישם חסידים מקרב חסידויות סלונים, תולדות אהרן וגור, שעה שזו האחרונה הובילה פקרטיקה זו לכדי רדיקליזציה הודות ל'תקנות' שפורסמו מטעם אדמו"רה החמישי של חסידות גור, ר' ישראל אלתר. יחסן הקיצוני למיניות עורר ביקורת נוקבת מצדן של דמויות רבניות חשובות בטענה כי תופעת ההתנזרות החמורה נוגדת את ההלכה, פוגעת ומשפילה את נשים ומהווה מקור לנזקים משמעותיים עבור בעליהן. במקביל לסקירה המוצגת מציע המאמר שלשה הסברים מרכזיים למגמת התנזרות: (1) חיפושן של חסידויות אחר התחדשות רוחנית. (2) התנגדותן החריפה ל'הפקרות' המאפיינת את המודרנה. (3) שאיפתן להחיות אחרי השואה מורשות היסטוריות שכמעט ונכחדו במלחמת העולם השנייה בתקווה למשוך צעירים אדוקים לחצרותיהן.
כללי

כותרת

עוד מידע