המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Making the Internet Kosher: Orthodox (Haredi) Jews and their approach to the World Wide Web

Making the Internet Kosher: Orthodox (Haredi) Jews and their approach to the World Wide Web

שם המחבר: Cejka Marek
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Masaryk University Journal of Law and Technology
כרך: 3
מספרי עמודים: 99-108

קישור לרשומה המלאה
במסגרת מאמר זה מוצעת סקירה של יחסה של החברה החרדית לשימוש באינטרנט. סקירה זו נעשית תוך השוואה לשתי גישות נוספות לשאלת האינטרנט המזוהות עם הדתות האברהמיות, מכאן, ועם סקטורים נוספים מקרב חברה הדתית, מכאן. בעקבות השוואה זו, כמו גם בעקבות התחקות אחר מאפייניה של החברה החרדית בישראל, מצביע המאמר על מידה מפתיעה של פרגמטיות מצידה של החברה החרדית כלפי השימוש בפיתוחים טכנולוגיים, בכלל, ושירותי האינטרנט, בפרט. יחסה החיובי במקצת כלפי האינטרנט התאפשר הודות לנקיטתה של החברה החרדית בפתרונות טכנולוגיים שונים, דוגמת ה'אינטרנט כשר', המעודדים את התאמתם של שירותים אלה לעולמה התרבותי והערכי. יחד עם זאת, לאור שגשוגה הדמוגרפי של החברה החרדית מעלה המאמר את האפשרות כי בבוא העת יבקשו גורמים שונים המזוהים עם החברה החרדית לכפות את ה'אינטרנט הכשר' גם בקרב החברה הדתית ואף בקרב זו החילונית, חשש זה המקבל משנה תוקף, לטענת המאמר, בהינתן כוחן הפוליטי המשמעותי של המפלגות החרדיות בישראל.
כללי

כותרת

עוד מידע