המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Paradigmatic Models of Pre-marital Education for Adults : A Study of Pre-marital Education Predominantly Within the Haredi Community

Paradigmatic Models of Pre-marital Education for Adults : A Study of Pre-marital Education Predominantly Within the Haredi Community

שם המחבר: Porush Tova
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: New York
שם ההוצאה: Touro College
עבודת גמר הבוחנת את שיעור הגירושין בקרב זוגות חרדיים בישראל אגב התייחסות מקיפה לתוכניות ההכנה השונות המיועדות לכלות טרם נישואיהן. עבודת המחקר, שנערכה במסגרת מספר ישיבות חרדיות מובילות בירושלים, הניבה תוצאה של 3% בקירוב של גירושין המזוהים עם זוגות חרדיים. שיעור זה נמוך אמנם משמעותית מהשיעור המאפיין את החברה החילונית, אך הוא מסמן, במקביל, עלייה מתונה במגמת הגירושין בחברה החרדית. לאור נתון כפול זה סבורה מחברת העבודה כי בירורן של מספר שאלות מפתח עשויה לשפוך אור על מגמות אלו: 1) איך מובחנת הכנתן של כלות חרדיות מאלו החילוניות והאם ההבדלים העולים בין שתי דפוסי הכנה אלה עשויים להסביר את שיעור הגירושין הנמוך המזוהה עם החברה החרדית? 2) ההדרכה המוענקת לכלות חרדיות מבוססת בעיקר על ספרות חרדית, הלכתית ומסורתית, שנכתבה בתקופות שונות. האם ספרות זו מותאמת לשינויים שחלו הן בחברה הכללית והן בזו החרדית במהלך העשורים האחרונים ובאיזו מידה היא עונה על צרכיה של האישה החרדית כיום? 3) האם ניתן לייחס לשינויים במעמד האישה בשנים האחרונות את העלייה במספר הגירושין שהתרחשו בשנים אלה במגזר החרדי? בעוד בירור השאלה הראשונה נועד לספק אינדיקציה להבדלי השיעורים בין המגזר החרדי לעומת זה החילוני, הרי שבירורן של שתי השאלות הנותרות שואף להצביע על מגמת העלייה בתופעת הגירושין אותה חווה לאחרונה החברה החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע