המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Public Attitudes Toward the Identification and Reporting of Alleged Maltreatment Cases among Social Groups in Israel

Public Attitudes Toward the Identification and Reporting of Alleged Maltreatment Cases among Social Groups in Israel

שם המחבר: Benbenishty Rami , Schmid Hillel
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Children and Youth Services Review
כרך: 35
מספרי עמודים: 332-339

קישור לרשומה המלאה
מטרת המאמר להתחקות אחר יחסה של החברה הישראלית על פלגיה השונים לנושא ההתעללות בילדים תוך בחינת סוגי ההתעללות המוצדקים בסקטורים מסוימים לעומת אלו הדורשים את דיווחם לרשויות הרווחה. סקר טלפוני שנערך לטובת בחינה זו הניב הבחנה ברורה בין יחסו של המגזר החילוני ובין יחסו של המגזר החרדי לשאלת התעללות גופנית, שעה שזה האחרון נטה להצדיק, בחלק מהמקרים, אירועים המזוהים עם התעללות בילדים במסגרת צידודם בהענשה גופנית כחלק מתהליך חינוכו של הילד. יחד עם זאת, המאמר מבקש לסייג את התפיסה המקובלת אודות יחסה של החברה החרדית לנידון בטענו כי (1) יש להבחין בין הבנתה של החברה החרדית את תפקיד החינוך הגופני ובין מידת דאגתה לרווחתו של הילד, וכי (2) שיעור הדיווח בקרב החברה החרדית אודות התעללויות בילדים אינו שונה משמעותית מהשיעור המזוהה עם החברה החילונית בישראל. הבחנה כפולה זו מתאפשרת, לטענת המאמר, לאור התובנה בדבר צמצומם של ההבדלים הנורמטיביים בין חברות שונות בישראל בשנים האחרונות הודות למודעותן ההולכת וגוברת בכל הנוגע להתעללות בילדים.
כללי

כותרת

עוד מידע