המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Rabbi Amram Blau Founder of the Neturei Karta Movement

Rabbi Amram Blau Founder of the Neturei Karta Movement

שם המחבר: Inbari Motti
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Hebrew Union College Annual
כרך: 81
מספרי עמודים: 193-232

קישור לרשומה המלאה
מאמר השופך אור על חייו ופועלו של עמרם בלוי, מייסדה ומנהיגה של תנועת 'נטורי קרטא' בירושלים. במסגרת פעילותו הציבורית בוחן המאמר את הצעדים השונים בהם נקט בלוי על מנת להבטיח את צביונה השמרני והאנטי-ציוני של הקהילה החרדית בישראל, בכלל, ובירושלים, בפרט. שני הצעדים המרכזיים אותם בוחן המאמר מזוהים עם (1) הקמתם של ישובים חקלאיים לטובת היישוב הישן בסביבות ירושלים ועם (2) ייסודה והנהגתה של 'נטורי קרתא'. כמו כן מתחקה המאמר אחר פעילויות מיליטנטיות שונות בהן נקט בלוי על מנת להילחם נגד הישות הציונית והחילונית שאיימה, בעיניו של בלוי, על קדשות העיר ירושלים. הפעילויות בהן מתמקד המאמר מזוהות עם מלחמתו של בלוי נגד חילול השבת ועם קמפיין הצניעות אותה הנהיג עד מותו. היבט נוסף אותו מבקש המאמר לנתח כרוך בחייו האישיים של בלוי וצורת התקבלותו, כסמכות מנהיגותית קנאית, בקרב החברה החרדית המתונה יחסית. התחקות אחר תגובתה של הקהילה החרדית בירושלים מצביעה, לטענת המאמר, על הפיכתו של בלוי לדמות בעלת השפעה לא מבוטלת על צורת התגבשותה של קהילה זו, חרף קנאותו הבלתי מתפשרת.
כללי

כותרת

עוד מידע