המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
(Re)Producing Ethics and the Ethics of Reproduction: Reproductive Ethics among Haredi Women in Jerusalem

(Re)Producing Ethics and the Ethics of Reproduction: Reproductive Ethics among Haredi Women in Jerusalem

שם המחבר: Raucher Michal S.
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: Evanston, IL
שם ההוצאה: Northwestern University
קישור לרשומה המלאה
עבודת גמר בנושא האתיקה של הפוריות (reproductive ethics) בחברה החרדית בישראל ומעמדה של האישה במסגרת ההכרעות האתיות הכרוכות בתהליך ההיריון וההולדה. לאור מחקר אתנוגרפי בקרב נשים חרדיות בירושלים מבקשת עבודה זו לשפוך אור על האוטונומיות לה זוכה האישה החרדית שעה שהיא שומרת לעצמה את הזכות להכריע בשאלות הכרוכות בפוריותה גם במחיר חתירה תחת הסמכות הרבנית וגם זו הרפואית. הכרעות אלו נוגעות, פעמים רבות, לשאלת השימוש באמצעי מניעה, ביצוע אבחון טרום לידתי (prenatal testing), בדיקת אולטרסאונד עוברי וכדומה. במסגרת בחינה זו מוצעת ההשערה כי האוטונומיות להן זוכות נשים אלו, כמו גם ההשלכות הנובעות מכך, אינה בהכרח נוגדת את הערכיות הדתית-חרדית, כי אם משקפת את חלקה של האישה החרדית בהתמסרותן ומימושן את רצון האל. אוטונומיות זו, לה מעניקה ההשערה משמעות תיאולוגית, מעצבת למעשה את הדיון האתי המתרחש בחברה החרדית ביחס לנושאי פוריות והולדה ומהווה עבור האישה החרדית הזדמנות נדירה להפוך את יחסי הכוח במבנה הפטריארכלי המאפיין את חברה זו.
כללי

כותרת

עוד מידע