המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Regulating Public Space: The “Religious” Beach of Tel-Aviv

Regulating Public Space: The “Religious” Beach of Tel-Aviv

שם המחבר: Ginsberg Yona
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Paardes: Journal of The Association of Jewish Studies
כרך: 112-123
מספרי עמודים: 15
מקום הוצאה: Hannover, Germany
שם ההוצאה: EZJM
קישור לרשומה המלאה
נייר עמדה הבוחן את הפונקציונאליות של המרחב הציבורי עבור החברה החרדית תוך התחקות אחר הופעתם של חופי רחצה מופרדים בתל-אביב. בעקבות תצפית השוואתית מצביע המאמר על התנהגותן ולבושן של נשים חרדיות בחופי רחצה אלה, תוך התמקדות באופי הבילוי ומשמעותו המשתקפים בפעילותן של הנשים המבלות בחופים בימים המיודעים להן. הממצאים העולים מהבחינה המוצעת מצביעים על תפיסות שונות של מושג ה'פנאי', המבחינות את הבילוי המזוהה עם נשים חרדיות מהבילוי המזוהה עם נשים חילוניות-מערביות. הבחנה זו משתקפת, בין היתר, בחשיבות אותה מעניקות אלו האחרונות לבילוי גופני, בעוד הנשים החרדיות נוטות לצמצם את המאפיינים הגופניים הכרוכים בבילוי בים. צמצום זה מתאפשר הודות להחרגת גברים מחוף הרחצה, כיסוי כמעט מוחלט של הגוף ושיעור מופחת של שחייה במי החוף .
כללי

כותרת

עוד מידע