המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Religious Factors in Territorial Disputes: An Intra-Jewish View

Religious Factors in Territorial Disputes: An Intra-Jewish View

שם המחבר: Shilhav Yosseph
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: GeoJournal
כרך: 53 (3)
מספרי עמודים: 247-259

קישור לרשומה המלאה
בחינת משמעותה הדתית של הישות הציונית עשויה להצביע על שני גורמים דומיננטיים המשפיעים על שאלת צביונה הדתי של מדינת ישראל: אופייה הריבוני של מדינת ישראל, מכאן, וקדושתה של הארץ, מכאן. משמעותם וזיקתם הדדית של שני ערכים אלה הובילו לוויכוח פוליטי מתמשך בין עמדות דתיות שונות בשאלת טיבה של מדינת ישראל והחברה המזוהה עמה. בעוד הציונות הדתית ייחסה לגבולותיה הטריטוריאליים של מדינת ישראל ערך מקודש ודתי, הרי שהיהדות החרדית ביכרה לייחס חשיבות דתית לשאלת צביונה של החברה הישראלית וזיקתה של זו האחרונה לערכי הדת. ההבדל המהותי בין שתי גישות אלו טמון בשאלת משמעות ערכה הרוחני של ארץ ישראל. מנהיגיה של הציונות הדתית ראו בארץ ישראל ישות שקדושתה מוטמעת בה באופן אימננטי ובצורה שאינה תלויה באופיים של מתיישביה היהודיים. היהדות החרדית, לעומת זאת, נקטה בקו אינסטרומנטלי יותר שעה שביכרה להתנות את שאלת קדושת הארץ במידת יישומם של הערכים הדתיים וההלכתיים בקרב אזרחיה. קדושת הארץ, לפי תפיסה חרדית זו, מתממשת במסגרת היחסים המשולשים הנרקם בין אלוהים, עם ישראל ומצוות התורה. רק הודות לתקינותם של יחסים אלה מוענקת לארץ ערך מקודש.
כללי

כותרת

עוד מידע