המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Risk Factors of Underutilization of Childhood Immunizations in Ultraorthodox Jewish Communities in Israel Despite High Access to Health Care Services

Risk Factors of Underutilization of Childhood Immunizations in Ultraorthodox Jewish Communities in Israel Despite High Access to Health Care Services

שם המחבר: Mushen Khitam , Abed El-Hai Reem
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Vaccine
כרך: 30
מספרי עמודים: 2109-2115

קישור לרשומה המלאה
מאמר זה מבקש לנתח את גורמי הסיכון (risk factors) לחוסר ניצול מלא (underutilization) של חיסוני ילדים באוכלוסיות בעלות נגישות גבוהה לשירותי בריאות מתקדמים. לטובת הניתוח המוצע מתמקד המאמר במקרה בוחן במסגרתו נבחנו 430 ילדים מקרב האוכלוסיות החרדיות בערים בני-ברק וירושלים. בחינה זו, שהתאפשרה הודות לראיונות שנערכו עם הורים חרדיים מערים אלו, התנהלה לאור שלשה פרמטרים מרכזיים: (1) מידע אודות שיעור החיסונים שהוענקו לילדי משפחה נתונה, (2) גורמים סוציו-אקונומיים, ו(3) יחסם הכללי של ההורים כלפי חיסונים. ממצאי הבחינה הצביעו על רמת התחסנות בשיעור של 65% מכלל הילדים בטווח הגיאלים 2-5 בעיר ירושלים, לעומת 86% בקרב ילדים בני שנתיים וחצי מהעיר בני-ברק. הפקטורים המשמעותיים שהכריעו בשאלת חיסון הילדים זוהו, בעיקר, עם השכלתה האקדמית של אם המשפחה, זיקת אמונתם הדתית של ההורים לשאלת ההתחסנות ובטחונם של אלה האחרונים בשירותיו של משרד הבריאות. לאור ממצאים אלה מציע המאמר את קידום מודעותה של האוכלוסייה החרדית לחשיבות ההתחסנות באמצעות חינוך לבריאות ושיפור אמון הציבור החרדי בשירותיו של משרד הבריאות.
כללי

כותרת

עוד מידע