המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Sephardic Torah Guardians : ritual and the politics of piety

Sephardic Torah Guardians : ritual and the politics of piety

שם המחבר: Willis Aaaron Philip
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: Princeton, NJ
שם ההוצאה: Princeton Univercity
קישור לרשומה המלאה
עבודת גמר המתחקה אחר התמורות התרבותיות, הדתיות והפוליטיות שחלו בעשורים האחרונים בחברה הישראלית בעקבות עלייתה של מפלגת ש"ס. במסגרת אפיונה של מפלגה זו, השמה לה למטרה לקדם את זהותם האתנית והדתית של חרדים ושומרי מסורת יוצאי עדות המזרח, בוחן מחבר העבודה את התפתחותן של זהויות שונות שהתחוללה בקרב תומכי ש"ס, תוך התמקדות באלה המתגוררים בשכונות חרדיות בירושלים. הבחינה המוצעת נשענת על אירועי האינתיפאדה הראשונה, מלחמת המפרץ והבחירות לכנסת ב-1992, שעה שהיא מתנהלת בזיקה לנושאי מפתח דוגמת ריטואל, זהות ותרבות, אגב התייחסות לאלמנטים פוליטיים המאפיינים את הסמכות הרבנית. זאת ועוד, באמצעות הדגשת היבטם החווייתי של מושאי המחקר מבקש מחבר העבודה לאתגר את התפיסות האנאליטיות הרווחות במקר האקדמי אודות הבחנות זהותיות ופוליטיות. לצורך כך בוחנת העבודה את שאלת זהותם של תומכי המפלגה בהקשרים רחבים יותר המשקפים את מושג הקונפליקט בהקשרים לאומיים ובינלאומיים.
כללי

כותרת

עוד מידע