המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
State and Religion: Funding of Religious Institutions - The Case of Israel in Comparative Perspective

State and Religion: Funding of Religious Institutions - The Case of Israel in Comparative Perspective

שם המחבר: Shetreet Shimon
תאריך לועזי: 2014
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy
כרך: 13 (2)
מספרי עמודים: 421-453

קישור לרשומה המלאה
המאמר מבקש לבחון את תקצובה של מערכות החינוך החרדי בישראל תוך התמקדות במוסדות 'אל המעיין', המזוהים עם תנועת ש"ס, ובמוסדותיו של 'החינוך העצמאי', המזוהים עם 'אגודת ישראל'. בחינה זו מתבצעת תוך התייחסות רחבה יותר לשאלת יחסי דת ומדינה, בכלל, ובזו המיושמת בישראל, בפרט. במסגרת התייחסות זו נבחנות הן מידת ההתערבות הנדרשת מצידה של הממשלה בחברות דתיות ובתכנים המיושמים במסגרותיה החינוכיות והן אופן התנאתו של תקצוב מערכות החינוך בפיקוחה הישיר של הממשלה. לצורך בירור מעמיק יותר מציע המאמר סקירה של מספר מודלים שהוצעו במסגרת העיסוק בשאלת יחסי דת ומדינה ובדיקת יישומם במדינות דוגמת ארה"ב, אנגליה וקנדה. תוך השוואה ליישומם של המודלים במדינות אלו בוחן המאמר את המתח הציבורי שהלך והתחדד בשנים האחרונות בישראל בעקבות תקצובם הכמעט מלא של מוסדות חרדיים לצד כוחם הפוליטי ההולך וגובר של המפלגות המזוהות עם מוסדות אלה.
כללי

כותרת

עוד מידע