המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
State and Religion: The Conflicts of Ultra-Orthodox Jews in Israel

State and Religion: The Conflicts of Ultra-Orthodox Jews in Israel

שם המחבר: Shapiro Sidney
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: Sudbury ON
שם ההוצאה: Laurentian University, The School of Graduate Studies, Department of Sociology
קישור לרשומה המלאה
עבודת התזה מתמקדת ביחסים הפוליטיים והדתיים בין החברה החרדית וזו החילונית בישראל. לאור סקירה ביקורתית של סקטורים דתיים שונים בישראל בוחנת עבודת התזה את אתגריה המרכזיים של החברה הישראלית במסגרת יחסים אלה, תוך התמקדות בהכללתה/הדרתה של הקהילה החרדית לתוך/מתוך חברה זו. כחלק מבחינה זו נידונים היבטים שונים של המגזר הציבורי, דוגמת שירות צבאי, דיור וחינוך, והדרכים בהן נוקטת הממשלה על מנת להתאימם לאורח חייהם של החרדים ואיך אלה האחרונים השפיעו ועיצבו, בתמורה, את המדיניות הציבורית בישראל. לאור הממצאים העולים מבירור זה מציעה עבודת התזה כי הסטטוס-קוו שאפיין בעשורים האחרונים את יחסי החברה החרדית והחילונית אינו יעיל יותר וזאת בשל המתח הגובר והולך בין חלקיה השונים של החברה הישראלית. במקום זאת פורסת עבודה זו מספר פתרונות חלופיים לצורך התמודדות יעילה יותר עם הבעיה העומדת בבסיס החברה בישראל.
כללי

כותרת

עוד מידע