המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Teaching English in Israeli Haredi Schools

Teaching English in Israeli Haredi Schools

שם המחבר: Baumel Simeon D.
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Language Policy
כרך: 2
מספרי עמודים: 47-67

קישור לרשומה המלאה
המאמר בוחן את יחסה של החברה החרדית בישראל להוראת אנגלית במוסדות החינוך השונים. במסגרת בחינה זו מבקש המאמר להציע חלוקה משולשת של הגישות השונות אותן זיהה בעקבות התחקותו אחר מערכת החינוך החרדי: 1) הגישה הראשונה, אותה הוא מכנה 'פרטיקולריסטית' (particularistic), מזוהה עם מוסדות 'חינוך העצמאי' ו'אל המעיין' המיועדים לבני המגזר החרדי. מוסדות אלה, המיוצגות על ידי אגודת ישראל וש"ס (בהתאמה), שיבצו בעשורים הראשונים לקום המדינה מקצועות ליבה מלאים בתכנית הלימודים. יחד עם זאת, עם השנים פיתחו מוסדות אלה מגמת ההתבדלות וביקשו לבסס זהות עצמית שהתאפשרה, בין היתר, הודות להסתייגותם משפות זרות. 2) הגישה השנייה, המכונה 'הממירה' (proselytizing), מזוהה עם החינוך החב"די המעודד, במידה מסויגת אמנם, את הוראת האנגלית לתלמידיו. את גישתו החיובית כלפי השפה האנגלית מייחס המאמר ל(1)פעילותם החברתית בקרב יהודים חילוניים ולעובדה כי (2) רבים מהורי התלמידים החב"דים באים מרקע חילוני, הודות לו פיתחו הם מודעות לחשיבות רכישת שפה זו. 3) הגישה האחרונה, ה'פרגמטית' (pragmatic), משקפת בעיקר את צורת הוראת האנגלית במוסדות 'החינוך העצמאי ו'אל המעיין' המיועדים לבנות. הופעת האנגלית בקרב אלה האחרונים מתאפשרת לאור ההבחנה הדיכוטומית בין ייעודם התורני של בני המגזר החרדי לעומת ייעודן התעסוקתי של בנות המגזר.
כללי

כותרת

עוד מידע