המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Technology Use in the Religious Communities in Israel: Combining Traditional Society and Advanced Communications

Technology Use in the Religious Communities in Israel: Combining Traditional Society and Advanced Communications

שם המחבר: Katz Yaron
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: The Journal of Religion, Media and Digital Culture
כרך: 3
מקום הוצאה: Electronic Pulication
שם ההוצאה: CODEC, St. John's College in Durham
קישור לרשומה המלאה
המאמר בוחן את יחסה של החברה החרדית, בהשוואה לזו הדתית, לשימוש באינטרנט. בשנים האחרונות הלך ותפס האינטרנט את התפקיד הדומיננטי במסגרת כלי המדיה השונים. התפתחות זו, שגררה בעקבותיה את יצירתן של רשתות חברתיות, חלחלה אף לחברה החרדית אגב ניסיונה של זו האחרונה להתמודד עם האתגרים הכרוכים בשימוש באינטרנט. לאור התמודדותם עם אתגרים אלה הציעו גורמים שונים דרכי מניעה מהיחשפות לתכני מדיה חילוניים באמצעות הנגשת תכנים ווירטואליים בתבנית המותאמת להלך רוחה של החברה החרדית על ערכיה השונים. במקביל לסקירה זו מבקש המאמר להדגיש כי בעוד המגזר הדתי רואה באינטרנט תופעה לגיטימית אותה יש לאמץ בגבולות ההלכה, הרי שיחסה של החברה החרדית כלפי תופעה זו מורכבת ומגוונת בהרבה. יחד עם זאת, ניתן לראות יחסה של החברה החרדית ככזו המתנהלת במישור כפול: עמדתה של המנהיגות הקהילתית נוטה לשלול את האינטרנט בכללותו בטענה כי האינטרנט מהווה איום מוחשי לערכי עולם התורה וההלכה, אך התחקות אחר הלך הרוח ברחוב החרדי מצביע על אימוץ משמעותי של האינטרנט במרחב הפרטי אגב חתירה תחת עמדתה הפורמאלית של היהדות החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע