המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
The Emergence of Counseling in Traditional Cultures: Ultra-Orthodox Jewish and Arab Communities in Israel

The Emergence of Counseling in Traditional Cultures: Ultra-Orthodox Jewish and Arab Communities in Israel

שם המחבר: Erhard Rachel L. , Erhard-Weiss Dana
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: International Journal for the Advancement of Counselling
כרך: 29 (3-4)
מספרי עמודים: 149-158

קישור לרשומה המלאה
המאמר בוחן את ההתפתחות שחלה בשנים האחרונות במערכות החינוך החרדי והערבי בישראל בהעניקן לתלמידיהן ייעוץ חינוכי. התפתחות זו משקפת שינויים תודעתיים משמעותיים למדי, שעה שהחברה החרדית נטתה להתעלם מבעיות המזוהות עם רווחתו של הילד, כמו גם מחוויות המלוות לתהליך התבגרותו. הייעוץ החינוכי המוענק לתלמידים אלה מעודד את חשיפתן של רבדים אלה אגב התייחסות לנושאים רגישים שנחשבו לטאבו עד השנים האחרונות דוגמת הומוסקסואליות, הטרדות מיניות ומחשבות אובדניות, זאת בניגוד למנגנוני ההדחקה שאפיינו את החברה החרדית עד לא מכבר. יחד עם זאת, הסתייגותה רבת השנים של החברה החרדית מעיסוק בנושאים אלה השאירה רשמיה במסגרת הטיפול לו נזקקים ילדים חרדיים, כאשר אלה באים לידי ביטוי בחשש הבולט המתלווה לביקורם של היועצים במוסדות החינוך המזוהות עם הקהילה החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע