המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
The Emergence of the Israeli Sephardi Ultra- Orthodox Movement

The Emergence of the Israeli Sephardi Ultra- Orthodox Movement

שם המחבר: Deshen Shlomo
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Jewish Social Studies
כרך: 11 (2)
מספרי עמודים: 77-101

קישור לרשומה המלאה
המאמר בוחן את צמיחתה של החרדיות הספרדית בישראל בעשורים האחרונים של המאה ה- 20. במסגרת בחינה זו מבקש המאמר להצביע על חוסר הלימה בין המישור הפוליטי של החרדיות הספרדית, המזוהה עם מפלגת ש"ס, ובין המישור החברתי-דתי, המזוהה בעיקר עם הישיבות הספרדיות על רבניה. במהלך הבחירות השונות אופיינו בוחרי ש"ס כציבור מגוון המורכב מאחוז לא מבוטול של מצביעים שומרי מסורת שאינם מזהים עצמם כחרדים. בעקבות חוסר הלימה זו מצביע המאמר על הבחנתה של החרדיות הספרדית מזו האשכנזית, זאת לאור התאמתה המלאה של מפלגת 'יהדות התורה', על ציבור בוחריה, לצביונה החברתי של החרדיות האשכנזית. בנוסף להבחנה זו טוען המאמר לאפיונה של החרדיות הספרדית עם שוליים רחבים יותר התורמים לצביונה המגוון. לאור נקודה אחרונה זו מבקש המאמר לבחון גם את ההליכים החברתיים שכוננו את זהותה של החרדיות הספרדית שנבעו, בין היתר, מהאתגריים העדתיים בפניהם ניצבו רבניה ומנהיגיה.
כללי

כותרת

עוד מידע