המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
The Establishment of a Political-Educational Network in the State of Israel: Maayan Hachinich Hatorani

The Establishment of a Political-Educational Network in the State of Israel: Maayan Hachinich Hatorani

שם המחבר: Feldman Anat
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Israel Affairs
כרך: 19 (3)
מספרי עמודים: 526-541

קישור לרשומה המלאה
המאמר מתחקה אחר התפתחותה והתבססותה של מערכת החינוך 'אל המעיין', המזוהה עם תנועת ש"ס. היעדרותה של מסגרת חינוכית מתאימה הובילה לתלותה של החברה הדתית-ספרדית במוסדות 'החינוך העצמאי' המזוהים עם המגזר החרדי-אשכנזי בישראל. תלותה של החברה הספרדית בחינוך החרדי-אשכנזי התאפיינה בצמצום המורשת הספרדית על ערכיה ומנהגיה לטובת זו האשכנזית, עובדה שהובילה גורמים עסקניים ורבניים מקרב המגזר הספרדי ליזום את הקמתה של מערכת חינוך חרדי-ספרדי שתשמש חלופה למערכת 'החינוך העצמאי'. הצעדים להקמת מערכת זו, שהחלו ננקטים בסוף שנות השבעים של המאה האחרונה, התממשו הודות למעורבותם של שלשה גורמים מרכזיים: (1) פעילים קהילתיים מקרב המגזר הספרדי שהביאו להגברת המודעות בדבר חשיבות קיומה של מערכת חינוך ספרדי, (2) רבני הקהילה הספרדית, בראשם הרב עובדיה יוסף והרב ראובן דנגור, שניאותו להעניק לגיטימציה דתית-סמכותית רחבה להקמתו של המפעל המדובר ו (3) מפלגת ש"ס ששמה לה למטרה להבטיח את תקצובם הממשלתי של מוסדות החינוך החרדי-ספרדי. הודות לפועלם המאומץ של גורמים אלה הצליחה החברה הספרדית להקים את מערכת החינוך 'אל המעיין' ולשלב במסגרתה עשרות אלפי תלמידים בני עדות המזרח. הצלחתה של 'אל המעיין' השתקפה בהרמת קרנה של מסורת היהדות הספרדית, הענקת לגיטימציה למנהגיה וערכיה השונים במסגרת תכניות הלימוד השונות ואף הפחתת אחוז האבטלה בקרב המגזר הספרדי הודות לאלפי משרות חדשות שהוצעו במסגרת מוסדותיה.
כללי

כותרת

עוד מידע