המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
The Forbidden Fork, the Cell Phone Holocaust, and Other Haredi Encounters with Technology

The Forbidden Fork, the Cell Phone Holocaust, and Other Haredi Encounters with Technology

שם המחבר: Deutsch Nathaniel
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Contemporary Jewry
כרך: 29
מספרי עמודים: 19/03/2015
שם ההוצאה: Springer
קישור לרשומה המלאה
המאמר מבקש לבחון את המתח המובנה בין עמדתה הפורמאלית של החברה החרדית אודות נושאים שונים ובין יישומה של עמדה זו במסגרת חייהם הפרטיים של חברי הקהילה. בחינה זו מתבצעת באמצעות בירור יחסה של ההנהגה החרדית להתפחויות הטכנולוגיות בעשורים האחרונים, לעומת היענותה של חברה זו לעמדה הפורמאלית המוצגת בפניהם. מתוך חרדה לשמירת צביונה החמור של הקהילה החרדית החרימו מנהיגי ורבני הקהילה את השימוש בחלק לא מבוטל של פיתוחים טכנולגיים, דוגמת האינטרנט ומכשירים סוללריים חכמים (smartphones). יחד עם זאת, התחקות אחר הלך הרוח ברחוב החרדי מצביעה על פער משמעותי בין עמדתה של ההנהגה החרדית ובין התקבלותה של עמדה זו בקרב הקהילה החרדית בכל הנוגע להיחשפות לפיתוחים הטכנולוגיים. לאור ממצאים אלו מסיק המאמר כי החרדי הממוצע מפותח טכנולוגית במידה רבה יותר מצורת ייצוגו במסגרת הרטוריקה הפורמאלית המיוחסת למנהיגי הקהילה.
כללי

כותרת

עוד מידע