המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
The Haredi Educational in Israel: Allocation, Regulation, and Control

The Haredi Educational in Israel: Allocation, Regulation, and Control

שם המחבר: Shiffer Varda
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: Jerusalem
שם ההוצאה: The Floersheimer Institute for Policy Studies
פרסום מחקר מטעם מכון פלורסהיימר הבוחן את אפיונה ומעמדה של מערכת החינוך החרדי בישראל בעשורים האחרונים. במסגרת הבחינה המוצעת נידונה מערכת זו אגב התייחסות לארבעה היבטיה שונים: (1) מאפייניהם של מוסדות החינוך החרדיים לאור הגידול במספר התלמידים הרשומים בהם, (2) מקורות תקצובם של מוסדות אלה, (3) כפיפותם לרגולציה ופיקוח מטעם הגופים הרלוונטיים ו(4) זיקתה של מערכת החינוך החרדי למערכת החינוך הכללית, מכאן, ולחוקי המדינה הנוגעים לחינוך, מאידך. לאור הבחינה המוצעת עולה כי מערכת החינוך החרדי, העדה לעלייה מתמדת במספר התלמידים המזוהים עמה, זוכה לתקצוב מוגבר הגדול משמעותית מהתקצוב לו זוכה מערכת החינוך הרשמית בישראל. זאת ועוד, בניגוד לתקצובם של מוסדות החינוך הרגילים, התקציבים המוענקים לאלה המהווים חלק ממערכת החינוך החרדי אינם מותנים בשיבוצם של תכני לימוד פורמליים בתכנית הלימודים המיושמת במסגרתם. בעקבות נתונים אלה מבקשת מחברת הנייר לטעון כי היעדרותם של מקצועות ליבה מתכניות הלימודים החרדיות מהווה פגיעה ביסודות הדמוקרטיה, הדוגלת בשוויון הזדמנויות לכל, ועלולה להביא להחרפה חמורה של השסע החברתי המאפיין בלאו הכי את החברה הישראלית.
כללי

כותרת

עוד מידע