המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
THE Haredi Response to Religious Zealotry

THE Haredi Response to Religious Zealotry

שם המחבר: Cromer Gerald
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Proceedings of the World Congress of Jewish Studies
כרך: 3
מספרי עמודים: 289-295

קישור לרשומה המלאה
מאמר הבוחן את יחסה של החברה החרדית כלפי הפלגים הקנאים הממוקמים בתוכה. במסגרת בחינה זו מוצגת עמדתו של החוקר מנחם פרידמן הסבור כי פלגיה המתונים של החברה החרדית נוטים להגן על הקו האלים בו נוקטים פלגים קיצוניים דוגמת אלה המזוהים עם 'העדה החרדית' ו'נטורי קרתא'. עמדה זו שהפכה שלטת בחקר החברה החרדית מתעלמת, לטענת המאמר, ממורכבותה של החברה החרדית, שעה שזו נוטה להסתייג לעתים מפעולותיה האלימות של החרדיות הקנאית. לצורך ביסוס טענה זו מנתח המאמר, כמקרה בוחן, את תגובותיהם של מנהיגים חרדיים שונים לאירוע שזוהה עם הצתתה של חנות בשם 'ארוס' שהציעה חומרים פורנוגרפיים למכירה. תגובותיהם של שני המחנות החרדיים, הקנאית והמתונה, היו זהות ביחס להוקעתם את פעילותה של החנות בירושלים. בנוסף לכך האשימו שני המחנות את הציונות בכך שאפשרו את פתיחתה של החנות, כמו גם ביחס הנוקשה אותו גילו הרשויות במאסרם של שני תלמידי הישיבה שהיו אחראים להצתה של החנות. יחד עם זאת, בעוד הפלגים המזוהים עם 'העדה החרדית' קראו לפעולות המשך אלימות, הרי שהפלגים המתונים יותר הסתפקו בהבעת זעזוע מתגובתן של הרשויות למעשה שנתפס, בעיני החרדים, כקדוש.
כללי

כותרת

עוד מידע