המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
The Image of the Amish in The New York Times versus the Image of the Haredim in Haaretz (1980-2010)

The Image of the Amish in The New York Times versus the Image of the Haredim in Haaretz (1980-2010)

שם המחבר: Neuberger Benyamin , Tamam Keren-Miriam
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Conflict and Communication Online
כרך: 13
מספרי עמודים: 01--16
מקום הוצאה: Electronic Publication
שם ההוצאה: Ringer
קישור לרשומה המלאה
המאמר מציע סקירה השוואתית אודות ייצוגה של הקהילה החרדית בעיתון 'הארץ' לעומת ייצוגה של קהילת האמיש בעיתון ה- New York Times(להלן: NYT). במסגרת השוואה זו, המתבצעת לאור מאפיינים מרכזיים המשותפים לקהילות אלו, מצביע המאמר על שתי נקודות מרכזיות, הכרוכות זו בזו, המבחינות בין ייצוגם של האמישים, מכאן, וייצוגם של החרדים, מכאן: 1) יחסו של ה – NYT לקהילת האמישים מתון בהרבה לעומת יחסו של 'הארץ' כלפי החברה החרדית בישראל. 2) הנושאים הנידונים בעיתון הארץ בהקשר המגזר החרדי טעונים במידה משמעותית מאלה הנידונים ב – NYT בהקשר קהילת האמשים. הסוגיות הנידונות בזיקה לחברה החרדית מזוהות, לרוב, עם שאלות פוליטיות, כלכליות, חינוכיות ודתיות, בעוד אלו הנוגעות לחברי קהילת האמשים כרוכות במאפייניהם התרבותיים הייחודיים החורגים מסוגיות פוליטיות וכלכליות אקטואליות. בחינה קרובה יותר של הדינמיקה הבין-חברתית בישראל מכריחה, לטענת המאמר, התייחסות ביקורתית ונוקבת בשל השלכותיה הישירות של החברה החרדית על זו החילונית בשלל נושאים אלמנטריים.
כללי

כותרת

עוד מידע