המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
The Modesty Campaigns of Rabbi Amram Blau and the Neturei Karta Movement, 1938–1974

The Modesty Campaigns of Rabbi Amram Blau and the Neturei Karta Movement, 1938–1974

שם המחבר: Inbari Motti
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Israel Studies
כרך: 17 (1)
מספרי עמודים: 105-129

קישור לרשומה המלאה
מאמר המתחקה אחר מגמותיו הדתיות והפוליטיות של עמרם בלוי, מנהיג 'נטורי קרתא', תוך התמקדות בקמפיין הצניעות שהנהיג בין השנים 1938-1974. קמפיין זה, שפעל נגד אירועים מעורבים באמצעות פיקוחה של 'משמרת הצניעות', ביקש להשיג מטרה כפולה: (1) ביסוס המובלעת החרדית שעל צביונה איים באותן השנים אופייה החילוני של ירושלים; (2) ביסוס עמדתה הפוליטית של נטורי קרתא בקרב החברה החרדית. מטרה אחרונה זו קיבלה ביטוי קונקרטי יותר במסגרת מלחמתו נגד 'אגודת ישראל', מפלגה חרדית שנטלה חלק במפעל הציוני באמצעות השתתפותן במוסדות המדינה והעירייה. בנסוף להתחקות זו מבקש המאמר לטעון כי לפועלו של בלוי השפעה משמעותית על צביונה הנוכחי של החברה החרדית, זאת למרות גסיסתו של קמפיין הצניעות אחרי מותו בשנת 1974.
כללי

כותרת

עוד מידע