המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
The Opening of the Haredi Educational System to the Secular

The Opening of the Haredi Educational System to the Secular

שם המחבר: Taub Eliav
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Jewish Political Studies Review
כרך: 21 (3-4)
מספרי עמודים: 109-131

קישור לרשומה המלאה
המאמר בוחן את התמורות שחלו בקרב מערכת החינוך החרדי בעשורים האחרונים של המאה ה-20. תמורות אלו, שהובילו לגידולם המשמעותי של מוסדות החינוך החרדיים, התאפיינו בהרחבת גבולותיה של מערכת החינוך החרדי במסגרת קליטתם של תלמידים בעלי רקע לא חרדי ואף חילוני. השלכותיה של הכלה זו באו לידי ביטוי בשני מישורים מרכזים: (1) גידול של עשרות אחוזים במספר התלמידים הרשומים במוסדות אלה, תוך הגדלת תקציב החינוך הממוען למערכת החינוך החרדי; (2) צמצום הפערים בין החינוך החרדי והחינוך הממלכתי מבחינת תכני הלימוד שיושמו במוסדות החינוך המזוהות עם החברה החרדית, מכאן, ועם החברה החילונית, מכאן. מגמה חדשה זו, שאפיינה את החינוך החרדי בעשורים האחרונים, התפתחה במסגרת הקמתו של הרב ש"ך את המפלגות 'דגל התורה' וש"ס, שזוהו עם החרדיות האשכנזית ועם זו הספרדית, בהתאמה. הודות לפועלן של מפלגות אלו התאפשרה הופעתם המקביל של מערכת החינוך העצמאי ומוסדות 'אל המעיין' שקלטו למסגרתם תלמידים בעלי רקע שונה, תוך החלתם של לימודי ליבה, מחד, וביסוס מעמדה הפוליטי של היהדות החרדית, מאידך.
כללי

כותרת

עוד מידע