המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
The Sephardic Rabbinate, Sephardic Yeshivot, and the Shas Educational System

The Sephardic Rabbinate, Sephardic Yeshivot, and the Shas Educational System

שם המחבר: Ringel Joseph
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: Boston
שם ההוצאה: Brandeis University
קישור לרשומה המלאה
עבודת גמר הבוחנת את המנגנון שהביא להתגבשותה וצמיחתה של תנועת ש"ס בקרב היהדות הספרדית בישראל. המחקרים השונים שביקשו להתחקות אחר מאפייניה של תנועת זו נטו לאפיין את ש"ס כתנועה פוליטית-חברתית הנלחמת נגד האפליה העדתית, אפליה שהובילה לטענתם למעמדה הסוציו-אקונומי הנמוך של החברה הספרדית. עבודת גמר זאת מבקשת, לעומת זאת, לשפוך אור על גורמים נוספים ומשמעותיים לא פחות שתרמו לעיצובה של האידיאולוגיה המנחה את פעילותה החברתית-פוליטית של תנועת ש"ס. גורמים אלה, המשתקפים בעיקר במסגרת מערכת החינוך הספרדי, כרוכים בשאלת הזהות הדתית והאתנית של היהדות הספרדית בישראל. אחת ממטרותיה המרכזיות של ש"ס בייסוד מערכת החינוך 'אל המעיין' הייתה להרכיב מחדש את זהותה הדתית של החברה הספרדית, וזאת באמצעות החלתן של מתודות למידה חדשות, מחד, והחייאתן של מסורות הלכתיות ותרבותיות המזוהות עם מורשת יהדות ספרד, מאידך. זאת ועוד, באמצעות החייאתה של מסורת אבותיה ביקשה החברה הספרדית להציע פתרון הולם וייחודי לאתגרים השונים שניצבו בפניה הודות למודרנה ולמציאות הציונית-חילונית בישראל. במסגרת התחקות אחר תהליך גיבושה של הזהות הספרדית המחודשת מבקש מחבר העבודה לעמוד גם על המתודות הביקורתיות והכלים הפרשניים שננקטו לטובת בנייתה של זהות זו, שעה שאלמנטים מסורתיים כאלה ואחרים קיבלו תפקיד חשוב יותר בכינון זהות תרבותית אחידה וקוהרנטית.
כללי

כותרת

עוד מידע