המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
The Social Trajectory of Illness: Autism in the Ultraorthodox Community in Israel

The Social Trajectory of Illness: Autism in the Ultraorthodox Community in Israel

שם המחבר: Shaked Michal
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Social Science & Medicine
כרך: 61
מספרי עמודים: 2190-2200

קישור לרשומה המלאה
המאמר בוחן את התמודדותן של אמהות חרדיות לילדים אוטיסטים עם האתגרים הכרוכים במאפייניה של הקהילה החרדית. לאור ראיונות שנערכו עם 30 אמהות חרדיות מבקש המאמר להתחקות אחר מסלולו החברתי של הילד האוטיסט תוך התמקדות במאמציה של אם הילד להביא להכללתו בתוך המסגרת הקהילתית. העדויות (illness narratives) שעלו מתוך ראיונות אלו משקפות את תפקידה של האם כמתווכת בין מצבו המיוחד של הילד ובין הקהילה, שעה שזו אחראית להתאמת הפרקסיס הדתי ליכולותיו של הילד תוך ניסיון להגמיש את הנורמות החברתיות, הנוגעות לפרקסיס זה, על מנת לאפשר את הכללתו של הילד במסגרת הקהילתית. יחד עם זאת, מאמציהן של אימהות אלו אינם עולים בקנה אחד עם המציאות הקשיחה של הקהילה החרדית וכתוצאה מכך נדרשות הן לפעול במישור השיח הדתי-רוחני. במסגרת שיח זה נוטות האימהות להבליט את האלמנטים הדתיים העשויים לשרת את טובתו של ילדם האוטיסט. בעקבות בחינה זו מסיק המאמר את המגמות הדתיות-חברתיות אותן יש לייחס לאמהות אלו במסגרת השינויים אותם הן מייחלות להחיל במישור השיח הדתי.
כללי

כותרת

עוד מידע