המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
The Work of the Present: Constructing Messianic Temporality in the Wake of Failed Prophecy among Chabad Hasidim

The Work of the Present: Constructing Messianic Temporality in the Wake of Failed Prophecy among Chabad Hasidim

שם המחבר: Bilu Yoram , Kravel-Tovi Michal
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: American Ethnologist
כרך: 35 (1)
מספרי עמודים: 64-80

קישור לרשומה המלאה
המאמר בוחן את התמודדותה של חסידות חב"ד, בכלל, וזרמיה המשיחיים, בפרט, עם מותו של מנהיגם, שנתפס בעיניהם כמשיחו האולטימטיבי של עם ישראל. במסגרת הבחינה המוצעת מבקש המאמר להתחקות אחר הדרכים בהן נוקטות תנועות אסכטולוגיות ( millenarian movements) לטובת התמודדותן עם משברים זהותיים והכרתיים (cognitive dissonance) אותם הן חוות כתוצאה מערעור אמונתן לאור מציאות נתונה. בעקבות עבודה אתנוגרפית שבוצעה בבית מדרשה של חסידות חב"ד בניו יורק (770), כמו גם בקרב קהילת חב"ד בישראל, מצביע המאמר על פרשנות היסטוריוסופית דו משמעית אותה מחילים חסידים 'משיחיסטים' על מושג הזמן: (1) אגב ניסיונם להנכיח את מנהיגם נוטים חסידים אלה ליצור תפיסה טרנסצנדנטלית של מושג ההווה אשר באמצעותה מבקשים הם לחרוג אל מעבר לחוקיות הטבעית של מושגי הזמן והמקום, כפי שזו כפופה למקורות חושיו והכרתו של האדם, ובכך לאפשר את נוכחותו של הרבי חרף מגבלות המציאות הטבעית. יחד עם זאת, (2) להתמודדותם עם אובדן מנהיגם היבט מקביל ומשלים המטעים את מאפייניה השפלים והירודים של התקופה החדשה העומדת בסימן מותו של הרבי ב-1994. להיבט אחרון זה משמעות עמוקה יותר בדמות ניסיון האמונה אותו החסיד נדרש לעבור, זאת בעוד ההיבט הראשון מאפשר את התעלמותם של החסידים מאתגרי התקופה.
כללי

כותרת

עוד מידע