המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Ultra-Orthodox Rabbinic Responses to Religious Obsessive- Compulsive Disorder

Ultra-Orthodox Rabbinic Responses to Religious Obsessive- Compulsive Disorder

שם המחבר: Greenberg David , Shefler Gabi
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: The Israel journal of psychiatry and related sciences
כרך: 45
מספרי עמודים: 183-192

קישור לרשומה המלאה
עבודת מחקר המבקשת להתחקות אחר אופי תגובתם של רבנים חרדיים למצבם של מטופלים חרדיים הסובלים מהפרעות התנהגותיות-קוטביות (OCD) המזוהות עם סימפטומים דתיים וריטואליים. לאור זיקתן של הפרעות אלו למערכת ההלכתית-נורמטיבית מייחס המאמר לרבני הקהילה תפקיד משמעותי בתהליך שיקומו של המטופל, שעה שזה האחרון נוטה לזהות את סמכותם של הגורמים הרפואיים כמוגבלת בכוחה לספק מענה הולם לבעיה המופיעה בתוך ההקשר הדתי. השאלות המנחות עבודת מחקר זו נוגעות לפרגמטיות ההלכתית בה מוכנים הרבנים לנקוט על מנת להקל על סבלו של המטופל, ולאפשרות זיהויים את המטופל הסובל מהפרעות אלו כאדם המדקדק במצוות הדת בצורה הראויה לשבח. בחינת שאלות אלו, כמו גם שאלות נוספות הנושקות לאלו, מתבצעת לאור ניתוח טקסטואלי של מקורות דתיים, המזוהים בעיקר עם רבי נחמן מברסלב והרב יעקב ישראל קנייבסקי ('הסטייפלר'), במסגרתם מופיעות התייחסויות שונות להפרעות דתיות הכרוכות בפרקסיס אותו מיישם האדם הדתי בחייו הפרטיים.
כללי

כותרת

עוד מידע