המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Ultra-Orthodox Recycling Narratives: Implications for Planning and Policy

Ultra-Orthodox Recycling Narratives: Implications for Planning and Policy

שם המחבר: Yoreh Tanhum
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy
כרך: 4
מספרי עמודים: 323-346
שם ההוצאה: Emerald Group Publishing
קישור לרשומה המלאה
עבודת מחקר אתנוגרפית ייחודית מסוגה המתחקה אחר תפיסת המיחזור (recycling narrative) של החברה החרדית בישראל. המחקר, שבוצע בשתי שכונות חרדיות בירושלים, בוחן את המאפיינים התרבותיים, הדמוגרפיים והאורבניים הגורמים להיערמות חריפה של פסולת במרחב הציבורי של השכונות החרדיות. לאור בחינה זו, כמו גם לאור התייחסות לתפקידה של ההנהגה הרבנית והשפעתה, מציע המאמר את התקנתם של מתקני מיחזור שונים שיביאו לשיפור תברואי ניכר של המרחב האורבני החרדי. זאת ועוד, במסגרת תשאולם לשאלת יתרונות המיחזור הביעו רבים את תקוותם כי נושא המיחזור אכן יצבור מודעות רחבה יותר בקרב המגזר החרדי. לאור ממצאים אלה סבור המאמר כי תמריצים כספיים ושימת דגש על חינוך סביבתי עשויים להניב שיעור גבוה של מיחזור בקרב השכונות החרדיות השונות ולשפר משמעותית את איכות החיים בסביבותיהן.
כללי

כותרת

עוד מידע