המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Weekly Torah Portions, Languages, and Culture among Israeli Haredim

Weekly Torah Portions, Languages, and Culture among Israeli Haredim

שם המחבר: Baumel Simeon D.
תאריך לועזי: 2004
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Jewish Social Studies, New Series
כרך: 10 (2)
מספרי עמודים: 153-178

קישור לרשומה המלאה
המאמר מציע סקירה ביקורתית של מספר עלוני השבת המחולקים מדי שבוע בבתי כנסת חרדיים בישראל. הסקירה המוצעת היא הן סינכורנית והן דיאכרונית: השוואה בין צורות הופעתו של עלון בשנים שונות מאפשרת התחקות אחר התפתחויות ושינויים בקהילה החרדית המזוהה עם העלון הנתון, ואילו השוואה מקבילה של עלונים המזוהים עם זרמים חרדיים שונים מאפשרת הבנה מעמיקה וברורה יותר של המאפיינים המבחינים בין זרמים אלה, כמו גם של הדינמיקה הנוצרת ביניהם. בחינה כפולה זו מאפשרת, לדעת המחבר, הצצה אל התופעה החברתית-דתית (socioreligious) בישראל וזאת באמצעות השתקפותם של פרמטרים פוליטיים, סוציולוגיים ובלשניים במסגרת עלוני שבת אלה. בחינה זו עשויה גם לשפוך אור על התפתחותן של צורות בלשניות שונות בתרבות החרדית במהלך עשרים השנים האחרונות.
כללי

כותרת

עוד מידע