המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Women as a Key to Enhancing Road Safety in Ultraorthodox Communities in Israel

Women as a Key to Enhancing Road Safety in Ultraorthodox Communities in Israel

שם המחבר: Guggenheim Noga , Taubman-Ben Ari Orit
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Transportation Research Part F
כרך: 30
מספרי עמודים: 22-29

קישור לרשומה המלאה
מאמר המתחקה אחר מודעותה המוגבלת יחסית של החברה החרדית לנושא הבטיחות בדרכים. חוסר המודעות אותה מפגינה החברה החרדית בנידון מיוחס במסגרת המאמר לשני גורמים מרכזיים: (1) מאפייניה הייחודיים של חברה החרדית המבחינים אותה מזו המודרנית, ו(2) יחסה המסתייג למדי מכלי המדיה השונים המונע ממנה להיחשף בפני תכנים המדגישים את חשיבות הנושא הנידון. בנוסף לכך סבור המאמר כי החרגתו הכמעט מוחלטת של נושא הבטיחות בדרכים מהשיח החרדי משקף, למעשה, את יחסה השנוי במחלוקת של החברה החרדית לתופעת הנגיעה בכללותה. כאפשרות לפתרון הבעיה הנידונה מציע המאמר את הקמתן של תכניות הכשרה עבור נשות המגזר לטובת הגברת המודעות בנושאים אלה, זאת לאור תפקידן המוביל בחינוך ילדי הקהילה החרדית, בכלל, ובנות המגזר בפרט.
כללי

כותרת

עוד מידע