המרכז לחקר החברה החרדית – פרסומי המרכז
Something went wrong :\
האוכלוסיה החרדית והרשות המקומית (חלק א') : התחלקות ההכנסות בירושלים

מידע


תמונת המצב הכלכלית בירושלים מושפעת באופן בלתי מבוטל מאורח החיים הייחודי של החברה החרדית, המאופיינת באי מיצוי יכולת ההשתכרות שלה, ובמשפחות מרובות ילדים. המחקר בודק תמונת מצב זו כחלק מן הצורך לבחון מגמות על פני זמן, וכדי ללמוד על ההשלכות של מגמות אלה על המדיניות שיש לנקוט. המחקר בודק היבטים כלכליים ודמוגרפיים של החברה החרדית, השלכות על התקציב העירוני וצריכה של שירותים עירוניים. חלק א' עוסק בהתחלקות ההכנסות בירושלים בין שתי קבוצות האוכלוסייה היהודית בה: האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הלא-חרדית, ובבדיקת השפעתם של דפוסי עבודה ומאפיינים דמוגרפיים על התחלקות ההכנסות ושיעור העוני. 


כללי

כותרת

עוד מידע