המרכז לחקר החברה החרדית – פרסומי המרכז
Something went wrong :\
ותלמוד תורה כנגד כולם: חינוך חרדי לבנים בירושלים

מידע


המחקר מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי: מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי-פעולתה ובאופני הלמידה שלה, בתודעה החרדית שהקנתה למאות אלפי בוגריה ובצמיחתה המטאורית בעשורים האחרונים. 

כללי

כותרת

עוד מידע