המרכז לחקר החברה החרדית – פרסומי המרכז
Something went wrong :\
ישיבות תיכוניות חרדיות - תיאור וניתוח מצב

מידע


מחקר זה עוקב אחר התפתחות מוסדות החינוך הידועים בד״כ בשם ׳ישיבות תיכוניות חרדיות׳. ישיבות אלו משלבות לימודי־קודש עם לימודים כלליים ופועלות במקביל למסלול הישיבות הקטנות הרווח בציבור החרדי ומועדף על ההנהגה החרדית. 

המחסור במסלול אלטרנטיבי נרחב דיו שישלב לימודי־קודש עם לימודים כלליים,  עשוי להסביר את הקשיים הרבים הניצבים בפני צעירים חרדים הפונים בשנים האחרונות לרכוש השכלה גבוהה והכשרה קצועית איכותית. הרחבת המסלול של ישיבות תיכוניות חרדיות עשויה לסייע במידה ניכרת להצלחתם של חרדים כאלה, המבקשים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה ולהצטרף לשוק העבודה. 

 

כללי

כותרת

עוד מידע