המרכז לחקר החברה החרדית – מחקרים בהכנה
ראשי >> 
פרסומי המרכז >> 
מחקרים בהכנה

מחקרים בהכנה

להלן פירוט עיקרי תכנית העבודה של מכון ירושלים למחקרי מדיניות לשנת 2017, בנושא חקר החברה החרדית

דפוסי תעסוקה, צריכה וקהילה בערים החרדיות החדשות בישראל

בראשית שנת 2017 יושלם המחקר הבוחן את הערים החרדיות החדשות. המחקר מתבסס על סקר שדה שנערך בשנת 2015. תוצאות המחקר יושוו לתוצאות של מחקר דומה שנערך על ידי החוקרת בשנת 2007. השוואה זו תאפשר לעמוד על שינויים שחלו בין שני הסקרים ובאמצעותם להעריך את מגמת התמורות בחברה החרדית ואת עוצמתן.

החוקרת: ד"ר לי כהנר

בשיתוף: הפדרציה היהודית של ניו יורק והמכון החרדי למחקרי מדיניות

 

הישיבות התיכוניות החרדיות – שלב ב'

בשנת 2016 הושלם שלב א' של המחקר בו נערך, בין השאר, סקר אינטרנטי מצומצם בקרב הורים חרדים לאומדן ראשוני של ביקוש אפשרי ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות. בשנת 2017 יוחל בשלב ב' של המחקר בו ייערך סקר אינטרנטי נרחב של הביקוש הפוטנציאלי באמצעות שאלון מפורט  להורים חרדים וכן באמצעות קבוצות מיקוד. בנוסף, נרחיב את המודל הכלכלי של הישיבות התיכוניות כדי לתת כלים מיטביים להבנת הצרכים הנדרשים להגדלת היקף המוסדות הללו.

החוקרים: פרופ' עמירם גונן, הרב בצלאל כהן, מאיר קראוס, ימית נפתלי, אליעזר היון

בשיתוף: הפדרציה היהודית של ניו יורק

 

תמורות בחינוך החרדי

המחקר הוא פרי שיתוף פעולה בין המחוז החרדי במשרד החינוך לבין המרכז לחקר החברה החרדית במכון ירושלים למחקרי מדיניות

שיתוף הפעולה  מבוסס על כתיבת דוחות מחקר על נושאים שונים הקשורים בסוגיות ותמורות בחינוך החרדי מאז הקמתו של המחוז החרדי במשרד החינוך.  הדוחות יוכנו על ידי מפקחים של המחוז בהדרכה של חוקרים מטעם המרכז לחקר החברה החרדית.

 

רכזת הדרכה לחוקרים: דר' ענת בארט

בשיתוף: הפדרציה היהודית של ניו יורק

תכנית להנגשת המדע לתלמידי המגזר החרדי

מכון ירושלים מלווה, זו השנה השלישית, את תהליך ההערכה הפנים-ארגונית בשבעה מוסדות תרבות ומדע בירושלים, אשר משתתפים בתכנית להנגשת תכנים הקשורים במדעים ובטכנולוגיה לילדים ונוער בקהילה החרדית. המוסדות המלוּוים פונים לאוכלוסיה החרדית בירושלים ומחוצה לה ומציעים תכנים מותאמים ורלוונטיים לעולם התוכן החרדי, הן בפורמט של חוגים והן בפעילויות חד-פעמיות מגוונות.

החוקרת: אפרת סער

בשיתוף: הקרן לירושלים

 

ה.ל.ל – האגודה ליוצאים לשאלה

מחקר הערכה שיבחן את אפקטיביות פעולות הסיוע של עמותת ה.ל.ל.: מקלט, דירות מעבר וייעוץ אישי.  העמותה מסייעת לחרדים, המבקשים לצאת מהעולם החרדי,  להשתלב בחברה.

החוקרות: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן

בשיתוף: הקרן לירושלים

 

כללי

כותרת

עוד מידע