המרכז לחקר החברה החרדית – ניירות מדיניות
ראשי >> 
פרסומי המרכז >> 
ניירות מדיניות

ניירות מדיניות

ניירות מדיניות של המרכז לחקר החברה החרדית מטעם מכון ירושלים למחקרי מדיניות

הפילנתרופיה נוטלת מקום חשוב בחיי הקהילה החרדית. הרב בצלאל כהן ורחל איבנבוים משרטטים בנייר מדיניות זה את תחומי הפילנתרופיה המסורתית ותחומים חדשים שצמחו לאחרונה, כגון: למודים מקצועיים ואקדמיים, השמה בתעסוקה, יזמות היי-טק ופיתוח מנהיגות ציבורית. המחברים מוסיפים ומציעים בנייר המדיניות תחומים נוספים לפעילות פילנתרופית, כגון: חינוך חרדי המאפשר השתלבות בעולם העבודה, תקשורת חרדית פתוחה המאפשרת הבעת עמדות מגוונות, הגברת המודעות לאורח חיים בריא וכן מחקר תכנון ומדיניות הנוגעים לקהילה החרדית. 

לעיון במסמך המדיניות בעברית

English Version

 

כללי

כותרת

עוד מידע