המרכז לחקר החברה החרדית – פרסומי המרכז
Something went wrong :\
הפיקוח במחוז החרדי של משרד החינוך: בין רשויות, רשתות והציבוריות החרדית

מידע


ספר זה הוא ניסיון ראשון לבחון את התהליכים המתרחשים בתהליך הקמתו של המחוז החרדי במשרד החינוך. המחוז החרדי של משרד החינוך, המפקח על כ־ 25% מתלמידי ישראל, הוקם בשנת 2014 בהחליפו את האגף המוכר־שאינו־רשמי. עצם הקמת המחוז מהווה שינוי מהותי ביחסים המורכבים שבין מדינת ישראל לבין מערכת החינוך החרדית, ומצריכה, משני הצדדים, תהליך בנייה של מערכת יחסי עבודה בריאה ויעילה. הקמת המחוז ועלייה בסדר גודל של מספר המפקחים בו, עשויה להעיד על תהליכי השינוי שעוברים על החברה הישראלית ביחסה לחברה החרדית. תהליכים משמעותיים אלה מתקבלים בציבוריות החרדיות בשניות בשל הצורך האמיתי בפיקוח חינוכי־פדגוגי מחד גיסא, אל מול התערערות האוטונומיה החינוכית של מערכת החינוך החרדית, מאידך גיסא.
הספר מציג ששה מחקרי גישוש איכותניים ביחס לתהליכים המתרחשים במחוז החרדי. מחקרים אלה נוגעים ביחסי המחוז עם ארגונים חוץ־חרדיים כמו משרד החינוך והרשויות המקומיות; ביחסי המחוז עם גורמים פנים־חרדיים כמו דמויות סמכות  רבניות, מנהלי בתי ספר ומורים; וכן בתוכניות חדשות מבית היוצר של המחוז החרדי כמו הקמת הזרם הממלכתי־חרדי. 

כללי

כותרת

עוד מידע