המרכז לחקר החברה החרדית – פרסומי המרכז

פרסומי מחקר

ותלמוד תורה כנגד כולם: חינוך חרדי לבנים בירושלים

מחבר: אודי שפיגל
שנה: 2011

המחקר מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי: מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי-פעולתה ובאופני הלמידה שלה, בתודעה החרדית שהקנתה למאות אלפי בוגריה ובצמיחתה המטאורית בעשורים האחרונים. 

המשך קריאה >>

חרדים לעתידם

מחבר: אסף מלחי, בצלאל כהן, דן קאופמן
שנה: 2008

המחקר נערך בשנת 2006 במהלכו נבחן ומוּפּה תחום התעסוקה וההכשרה המקצועית במגזר החרדי בירושלים. מיפוי זה נערך במסגרת פרויקט מחדש"ים, שמטרתו היתה לאתר מנועי-צמיחה חדשניים באזור ירושלים, ביניהם מיצוי הפוטנציאל האנושי והכלכלי הטמון במגזר החרדי בירושלים ובסביבתה. 

המשך קריאה >>

ישיבות תיכוניות חרדיות - תיאור וניתוח מצב

מחבר: עמירם גונן, בצלאל כהן, בניהו טבילה, אליעזר היון
שנה: 2018

מחקר זה עוקב אחר התפתחות מוסדות החינוך הידועים בד״כ בשם ׳ישיבות תיכוניות חרדיות׳. ישיבות אלו משלבות לימודי־קודש עם לימודים כלליים ופועלות במקביל למסלול הישיבות הקטנות הרווח בציבור החרדי ומועדף על ההנהגה החרדית. 

המחסור במסלול אלטרנטיבי נרחב דיו שישלב לימודי־קודש עם לימודים כלליים,  עשוי להסביר את הקשיים הרבים הניצבים בפני צעירים חרדים הפונים בשנים האחרונות לרכוש השכלה גבוהה והכשרה קצועית איכותית. הרחבת המסלול של ישיבות תיכוניות חרדיות עשויה לסייע במידה ניכרת להצלחתם של חרדים כאלה, המבקשים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה ולהצטרף לשוק העבודה. 

 
המשך קריאה >>

מחקרים בהכנה 2017

ב-2017 נעבוד על מחקרים אודות דפוסי תעסוקה, צריכה וקהילה בערים החרדיות החדשות בישראל, הישיבות התיכוניות החרדיות – מחקר המשך, ומחקר נוסף אודות תמורות בחינוך החרדי
המשך קריאה >>

פוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות

מחבר: עמירם גונן, בצלאל כהן, אליעזר היון
שנה: 2018
כ- 6.5% מהתלמידים החרדים בישראל לומדים בישיבות תיכוניות המשלבות לימודי קודש וחול, ומגישות את תלמידיהן לבגרות. מכון ירושלים למחקרי מדיניות בודק בפרסום זה, באמצעות שני סקרים, את הנכונות בקרב ההורים בחברה החרדית לשלוח את ילדיהם ללימודים בישיבות אלה, ולמעשה את גישתם לנושא לימודי החול. נמצא כי 17% מההורים מעוניינים שילדיהם ילמדו במסגרות אלו, ו 42% נוספים אינם מתנגדים לכך. 
המשך קריאה >>

תשובה ופרנסה

מחבר: אסף מלחי
שנה: 2016

באמצעות סקר שהקיף 260 מרואיינים, בוחן מחקר זה את מצבם החברתי־כלכלי של בעלי תשובה חרדים, את עמדותיהם כלפי נושא העבודה והפרנסה ואת החסמים העיקריים להשתלבותם בשוק
העבודה. במחקר נמצא כי 85% מכלל בעלי התשובה עבדו לפני החזרה בתשובה, אך 30% מהם נמצאים, כיום, מחוץ למעגל העבודה. החסם המרכזי לתעסוקה בקרב הנשים נובע מן הקושי לשלב בין
משפחה לעבודה ומחוסר יכולת להתחייב לעבודה בהיקף משרה מלא. כמחצית מכלל הנשים העובדות וכחמישית מהגברים העובדים משתכרים עד 3,000 ש״ח בחודש בלבד.

המשך קריאה >>

עיירה בכרך : גיאוגרפיה של התבדלות

מחבר: יוסף שלהב
שנה: 1991

המסמך דן ברובד מיוחד בגיאוגרפיה של המגזר החרדי בירושלים, הקשור במפגש שבין מרחב המעוצב על פי עקרון דתי מתבדל ומסתגר, לבין מערכת עירונית מערבית מודרנית. מפגש זה יצר בירושלים איזורים עירוניים המפתחים ביניהם יחסי גומלין מעניינים. 

המשך קריאה >>

כללי

כותרת

עוד מידע