המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מאפייני שוק המגורים באשדוד והמלצות למדיניות שיווק קרקעות ביישוב

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי דגני ורינה דגני , דוח מחקר , מכון גיאוקרטוגרפיה ומשרד השיכון
הדוח מספק מידע על התנהגות שוק הדיור בעיר אשדוד (נכון לשנת 2005) ועל הביקוש למגורים בעיר של שלוש קבוצות אוכלוסייה: חרדים, עולים מבריה"מ לשעבר ושאר התושבים. המחקר התבסס על ראיונות עומק עם גורמי נדל"ן מוסמכים בעירייה, במשרד השיכון ובשוק הפרטי, על איסוף חומר ממקורות מוסמכים. לעבודה שני חלקים, החלק הראשון התייחס לניתוח הביקוש מול ההיצע למגורים באשדוד והחלק השני עסק בניתוח תוצאות הסקר שנערך בעיר. ממצאים...

המשך קריאה >>

רב תרבותיות, לאומיות והפוליטיקה של העיר: המקרה של אשדוד

(מאגר ביבליוגרפי)
ארז צפדיה וחיים יעקובי , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
בשנים האחרונות משמשת האופציה הרב–תרבותית כמודל נורמטיבי בקרב פרנסי העיר אשדוד. המבנה הפיזי של העיר, תוצר תכנונה המודרניסטי, והרכבה הדמוגרפי מהווים לכאורה את התשתית לכינונה של אופציה רב–תרבותית זו. המאמר בוחן באופן ביקורתי את שאלת היותה של אשדוד עיר רב–תרבותית. בעזרת גיוס וחיבור בין תובנות תיאורטיות מגוף הידע על הסדרים רב–תרבותיים ומגוף הידע על פוליטיקה ותכנון עירוני המאמר מתחקה אחר תכנונה של העיר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע