המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פנטזיה על קיום גברי אחר: זהויות גבריות בקולנוע החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
מורן בנית , פרק , האוניברסיטה הפתוחה
הפרק סוקר את הקולנוע החרדי, הממוקם בשולי שדה התרבות הישראלי, אך יוצר דיאלוג בין זהויות שונות, חרדיות ושאינן חרדיות. המאמר דן מהו בכלל קולנוע וקולנוע חרדי, טיב העלילות, הדינמיקה, והמסרים הגלויים והנסתרים. בלב הדיון: המתח שבין זהויות שונות של גברים, כפי שהן מופיעות בסרטו של אבי גרינברג 'התערבות, וחיילים ללא מדים' - סרט חרדי בשלושה חלקים. המאמר בודק זהויות אלה תוך כדי המפגש עם 'האחר' הגברי הלא-חרדי,...

המשך קריאה >>

ממילה למלה: ניתוח פסיכו-תרבותי של הבניית זהות גברית בטקסי ילדות בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , מאמר , עם עובד
רוב הילדים בחברה החרדית בת זמננו נחשפים, עם הגיעם לגיל שלוש, למהלך טקסי כפול-פנים, שבו נוצר חיבור בין התספורת הראשונה ויצירת הפיאות לבין ראשית הלימוד בחדר. המאמר טוען כי זהו נדבך חשוב בהתפתחות הזהות הגברית החרדית, אשר החברה החרדית מבצעת באמצעותו את הצבת הילד במבצרים המוגנים של הלמדנות הדתית ומעניקה לו ערכי טוהרה וידע. בניגוד לברית המילה אשר אינה מייצרת חוויה מודעת הנותרת בזיכרון, טקס ה'חלאקה' נועד...

המשך קריאה >>

תפיסת עולמם של גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם בנושאי מגדר וגבריות

(מאגר ביבליוגרפי)
עודד גולדברג , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר שנועד לבחון את תפיסותיהם של גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם בנושאים הקשורים למגדר וגבריות. הנחות היסוד הן: 1. הפעלת אלימות של גברים כנגד נשים קשורה למרכיבים המעצבים את תפיסת הגבריות, הנשיות, והיחסים ביניהם. 2. התרבות מהווה גורם מרכזי בעיצוב זהויות גברית ונשית, והמחקר בודק כיצד מתקיים קשר זה בקהילה החרדית. השתתפו במחקר 11 גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם. מממצאי המחקר: תפיסותי...

המשך קריאה >>

פמיניזם, גברים וגבריות: קריאת פסקי הדין בעניין גיוס תלמידי הישיבות באמצעות תאוריות של גבריות

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי ליבמן-עפאים , מאמר , המכללה למנהל-המסלול האקדמי
המאמר מבקש להדגים שימוש בתאוריות מתחום "לימודי הגבריות", במסגרת מחקר משפטי. זאת מתוך תפיסה כי תאוריות אלה יוכלו לתרום למחקר הפמיניסטי ולמחקר המשפטי. במאמר נידונים פסקי הדין של בית המשפט העליון העוסקים בהסדר הפוטר את תלמידי הישיבות מגיוס לצה"ל. פסקי הדין הללו מתמקדים ב"גברים" ודנים בהם. מתוך ייחודם זה של פסקי הדין, ובאמצעות תאוריות של גבריות, מבקש המאמר להציע תשובות אפשריות לשלוש שאלות העולות מפסקי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע