המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מעבר לגבולה של החברה ההגמונית : הייצוג הנשי, וזרקור על "דיכוי האישה" בחברה שבטית-מסורתית, במחזות על "אחרים" - חרדים ובדווים.

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר לבנון-מורדוך , מאמר , אוניברסיטת חיפה, אורנים - ביה"ס לחינוך של התנועה הקיבוצית
מאמר המבקר את השיח התיאטרלי אודות חברות מיעוט, בעיקר החרדים, וביותר את הגישה הסטריאוטיפית כלפי האשה החרדית, בקרב תיאטרוני הרפרטואר בישראל בשנות התשעים. המאמר מנתח שלוש הצגות אודות החרדים, והצגה אחת אודות החברה הבדווית. הכותבת מוכיחה כיצד הייצוג הדרמטי של סוגיית מעמד האישה במסגרת התיאטרון הרפרטוארי, ובעיקר של "דיכוי" האישה על מגוון היבטיו, בא לביטוי ישיר ובוטה בהקשר בין-תרבותי. סוגיות מגדריות מוצגת...

המשך קריאה >>

Spiritual Abuse: An Additional Dimension of Abuse Experienced by Abused Haredi (Ultraorthodox) Jewish Wives

(מאגר ביבליוגרפי)
Nicole Dehan וTzipi Levi , מאמר
במסגרת ההתעללויות השונות העלולות להתרחש במערכת יחסים נתונה (wife abuse) מבקש מאמר זה להציע קטגוריה נוספת הרלוונטית בעיקר לחברות דתיות, בכלל, ולחברה החרדית, בפרט: 'התעללות רוחנית' (spiritual abuse). בנוסף לאלימות המינית, הפסיכולוגית והכלכלית עשויה האישה החרדית לחוות גם 'אלימות רוחנית' המאופיינת ב(1) זלזול במעשיה, אמונותיה וערכה הרוחני, (2) דיכוי מעמדה במסגרת הפרקטיקות הדתיות ו(3) כפיית האישה לבצע מ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע