המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הקלטת היא המסר: פונדמנטליזם, תקשורת וגיוס פוליטי בתנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
מאמר בעקבות קלטת 'אני מאשים' של אריה דרעי, ערב כניסתו לכלא בספטמבר 2000. המאמר מבקש לנתח את תכניה הרטוריים והסמליים, ולהראות כיצד השתמשה ש"ס בהרשעתו של דרעי כדי לאשש את טענתה בדבר הקיפוח והאפליה של המזרחים בישראל, והניסיונות מצד הממסד הישראלי החילוני האשכנזי, לכבות כל שביב של הנהגה מזרחית עצמאית ואפקטיבית. מכאן יוצא הדיון לפונדמנטליזם דתי כשיח פוליטי חלופי, ובמקומה של תרבות הקלטות בשיח זה, זאת לאו...

המשך קריאה >>

מדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משברית: המאבק על הזהות הקולקטיבית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר כהן וברוך זיסר , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים - המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס
מאמר הבוחן את הפוליטיקה הדתית והחרדית בכנסת לאורך השנים, תוך הבחנה בתהליך המעבר של הפוליטיקה הישראלית מ'דמוקרטיה הסדרית' ל'דמוקרטיה משברית', שעניינה: הצטברות של נושאים שנויים במחלוקת ללא פתרון, העומדים דרך קבע על סדר היום הפוליטי. המאמר סוקר את 'התרגיל המסריח' שעשו המפלגות החרדיות לממשלתו של יצחק שמיר בשנת 1990, ואת תוצאותיו הציבוריות, וכן את עליית כוחן כלשון מאזניים בממשלות ישראל שבאו לאחר מכן. ע...

המשך קריאה >>

קווים לדמותה של המלחמה האמונית

(מאגר ביבליוגרפי)
ריקי טסלר , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
המאמר מבקש להציג קוים כוללים ומכנה משותף לכלל 'הגוש האמוני' הפוליטי בישראל, הכולל את כל המחנה הדתי-חרדי. לדברי הכותבת, מאז המחצית השניה של שנות התשעים, גוש זה מתקרב לעמדת פריצה במאבק על אופי המדינה. שאיפתו להמיר מדינה יהודית ודמוקרטית במדינה יהודית דתית אינה קצרת טווח, אינה תיאורטית ואינה שולית. היא נשענת על ביטחון עצמי חדש, על גבולות עוצמה רחבים, על מעורבות אזרחית גבוהה, והיא מחזיקה ב'נשק' האולטי...

המשך קריאה >>

מרן עובדיה יוסף: הביוגרפיה

(מאגר ביבליוגרפי)
ניצן חן ואנשיל פפר , ספר , כתר
ביוגרפיה מקיפה ראשונה שנכתבה על המנהיג הרוחני הבולט ביותר בישראל למעלה משלושים שנה. באמצעות עדויות, מסמכים ויומנים אישיים המתפרסמים בו לראשונה, מתגלות עובדות חדשות המשרטטות את דמותו המורכבת של אדם, שכבר בגיל 17 הוציא לאור בעצמו את ספרו הראשון, אדם שנסע לכהן כדיין במצרים ערב מלחמת העצמאות, הודח כעבור שנתיים, אדם שלא חשש לחלוק על גדולי הדור, גם כששרפו את ספריו ואיימו עליו בחרם ונידוי, אדם שלמען האמת...

המשך קריאה >>

אני מאשים

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים חזן , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
ניתוח קונספטואלי-אנתרופולוגי לקלטת 'אני מאשים' של אריה דרעי משנת 2000 לאחר הרשעתו. הכותב טוען כי דרעי כמושג, הוא אפשרות נוספת לכינונה של צורה חדשה של זהות מקומית. הדמיון המבני, אם כי בוודאי לא התוכני, בינה לבין האיפכא מסתברא שלה בדמות השיח הציוני – מרתק. הפרטיקולריזם האוניברסלי הוא אבן השתיה של התמטיקה הש"סניקית בקלטת 'אני מאשים', שבוימה והופצה לאחר מתן גזר הדין של בית המשפט המחוזי בעניינו של דרעי...

המשך קריאה >>

"אני מאשים": דרעי, משפט פוליטי וזיכרון קולקטיבי

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאורה בילסקי , מאמר , ידיעות אחרונות - ספרי חמד
מאמר המנתח את משפט דרעי כמשפט פוליטי, וכצומת של התמודדות על הזיכרון הקולקטיבי והזהות הקולקטיבית בישראל. הכותבת מבחינה בין משפט ראווה, שמטרתו אינה עשיית צדק אלא הרתעה, לבין משפט פוליטי, שמטרתו אומנם עשיית צדק, אך תפיסות הצדק המנחות את הצדדים אינן זהות. הטענות 'הוא זכאי' ו'הוא אשם' שנשמעו בשיח הציבורי טמנו בחובן שני נרטיבים שונים ומנוגדים להיסטוריה של החברה הישראלית כולה. הטרגדיה של משפט דרעי, לדברי...

המשך קריאה >>

כיצד זוכרים? זיכרון השואה בחברה הדתית ובחברה החילונית

(מאגר ביבליוגרפי)
אריה אדרעי , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן הפקולטה למשפטים. המכון הישראלי לדמוקרטיה
המאמר 'מדובב' טקסטים של רבנים והוגים חרדיים ובוחן כמה ממפעליה של החברה החרדית לאחר השואה. המחבר טוען כי החברה החרדית עוסקת בהזכרת השואה באינטנסיביות, אולם המושג 'זיכרון' ומטרותיו, כמו גם תוכני הזיכרון ואופני הסדרתו, שונים בתכלית מאלה המקובלים בחברה החילונית בישראל. ממסקנות המאמר: הציונות ביקשה לעסוק בעיצובה מחדש של הזהות היהודי, ובשל כך ערכה מחדש את תוכני הזיכרון הקיבוצי, ומיינה מה שוכחים ומה זוכר...

המשך קריאה >>

מהפכת ההשכלה האקדמית בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אריאל דרעי , הרצאה , המכון הישראלי לדמוקרטיה
כמות הפונים והמתעניינים בלימודים אקדמיים בחברה החרדית הולכת וגדלה משנה לשנה. מעמדם של הסטודנטים החרדים הולך ותופס מקום של כבוד בתוככי הקהילה החרדית. ואפילו הרבנים כבר מעניקים הכשר שבשתיקה ללא מעט תוכניות לימוד אקדמיות בתנאי כמובן שזה נעשה בהתאם לגדרים ולסייגים שנקבעו. ניתוח של השינויים הדרמטיים האלו מעלה כי קיימות שלש סיבות עיקריות לתזוזה ולפתיחות בקרב החברה החרדית ביחס לעולם האקדמיה: הראשונה, הלח...

המשך קריאה >>

ש"ס: צמיחתה של קהילה ספרדית רסטורטיבית

(מאגר ביבליוגרפי)
דוד סורוצקין , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
פרק ברוח אידיאולוגיה הפוליטית לאור מרכיביה הרעיוניים והחברתיים. הכותב רואה בש"ס 'קהילה דתית מודרנית' שיש בה נקודות דמיון מבניות לקהילות האחרות שהתפתחו בעולם היהודי במאתיים השנים האחרונות, לצד מאפיינים חברתיים ואידיאולוגיים ייחודיים. זוהי קהילה המבוססת הן על אידאולוגיה הלכתית והן על אידאולוגיה חברתית בעלת אופי מודרני מובהק. יחסי הגומלין בין שני אלה, המחדדים זה את זה, עומדים במרכז המאמר. הדברים נכתב...

המשך קריאה >>

גורמים בצמיחת מפלגה חדשה: התאחדות הספרדים שומרי תורה (ש"ס)

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר אילן - המחלקה למדעי המדינה
המחקר סוקר את תהליך הקמתה של תנועת ש"ס, את מערכות הבחירות השונות בהן השתתפה, את דפוסי המנהיגות ואת קשריה עם הציבור: פעילותה החינוכית, פעילותה החברתית, מוסדותיה המפלגתיים, פעילות תרבותית, וכן את 'עבודת השדה' הפוליטית הייחודית שלה. פרק מיוחד עוסק בפרשת דרעי והשלכותיה על דרכה הפוליטית והחברתית של ש"ס. בפרק הסיכום עוסקת המחברת באופיה החרדי של ש"ס, באידיאולוגיה מול המציאות, בתרומתה של ש"ס לקהילה, ובהשפ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע