המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

כנס התשובה ההמוני בחרדיות המזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
פרקו של נסים ליאון מבקש לתהות על גבול חדש ההולך ונוצר בחברה החרדית מזרחית בין 'חרדים' לבין 'מסורתים'. בין שתי קבוצות אלה יש שיתוף פעולה רב, המתבטא בין השאר בעצרות החזרה בתשובה, אולם גם מתחים חמורים הצפים ועולים דווקא כשהחרדים המזרחים כובשים לבבות בפריפריה המסורתית שלהם. המאמר מציג את 'כנסי התשובה' כמופעים של זהות, וכמי שמבקשים להתמודד עם טשטוש הגבולות הדתי הקיים בחיי היומיום. הכנס הוא גם מוסד בעל...

המשך קריאה >>

חרדיות מזרחית – אידיאולוגיה קשיחה וזהות רכה

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
המאמר מתאר שלוש חזיתות שהחרדיות המזרחית מתמודדת בהן כיום. באחת היא ניצבת מול מציאות מפולשת בסגנונות חיים דתיים שאינם חרדיים, הן בתא המשפחתי, הן בקהילות המתפללים והן באזורי המגורים. בשנייה היא מתמודדת עם יחסי הכוחות האתניים בתוך החברה החרדית, ובשלישית מול מוסדות המדינה, כשהיא בקשר בלתי-אמצעי עם ציבור לא-חרדי בעל עמדות לאומיות מובהקות. תוצאת ההתמודדות בחזיתות אלו ניכרת כיום בשלוש מגמות שונות: 1. בחר...

המשך קריאה >>

בין סוציולוגיה לפוליטיקה של המקף: הפרובלמטיקה של החרדיות המזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , מכון בן-צבי לחקר ישראל במזרח
אחת ה'זהויות הממוקפות' הבולטות בחברה הישראלית משנות השמונים של המאה העשרים היא 'החרדיות המזרחית'. חטוטרת 'המקף' המחבר בין 'חרדיות' ל'מזרחיות' נישאת על גבם בבואם אל בית הכנסת המקומי, וכן בשלחם את ילדיהם למוסדות חרדיים ותיקים. המאמר מבקש להתחקות אחר הפרובלמטיקה העיונית והחברתית של החרדיות המזרחית. בדרך שבה הופך המקף המחבר בין חרדיות לדתיות מזרחית למהלך חברתי, מהלך המציב אותה בין הבנייתה כמהות דתית מ...

המשך קריאה >>

זרימות חרדיות ביהדות המזרחית בת זמננו

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
מחקר שדה שנערך ביותר מעשרים בתי כנסת עדתיים בישראל, בהם מתרחש מפגש בין חרדים ללא חרדים ביהדות המזרחית. המאמר מאיר תהליכים בשתי קבוצות מרכזיות: "בני תורה", אברכים ורבנים, וציבורי תנועת התשובה, חוזרים בתשובה ומתחזקים. המחקר האתנוגרפי מדגיש בדרך כלל את החדירה האקטיביסטית־אידיאולוגית של תנועת התשובה ותנועת ש"ס לקהילות המזרחיות. המאמר בוחן תהליכים אלה על יסוד דינמיקה נוספת–הזרימה הכרוכה בהקשרים המקומיי...

המשך קריאה >>

מה שם ייקרא לתופעה שאין יודע מי קבע אותה ולמה?': לשאלת התפתחותה של החרדיות המזרחית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
כותרת המאמר לקוחה מביטאון ועד העדה הספרדית משנת 1985, שתמהה על הופעתה של מפלגה חרדית ספרדית בנוסח ליטאי. שתי גישות בדבר: האחת, הרואה בכך עיוות המזג הדתי של היהדות המזרחית תוך כדי ההתבטלות מפני הדומיננטיות האשכנזית, והשניה, מבקשת להרחיב את היריעה ולראות בש"ס ובחרדיות המזרחית חלק מתולדות התפתחותה של האורתודוקסיה היהודית. הכותב טוען שעלינו להבין את התגבשותה של תגובה חרדית ביהדות המזרחית בתנאי המודרני...

המשך קריאה >>

החרדיות המזרחית והדת העממית: שני מקרי מבחן

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
הפרק ממוקד בשני ביטויים מרכזיים של 'הדת העממית' בקרב החרדים המזרחים: דרשותיו של הרב עובדיה יוסף, ועלון פרשת השבוע 'מעיין השבוע'. הדיון מבוסס על האזנה רצופה לדרשותיו של הרב בראשית שנות התשעים של המאה העשרים. הדיון בנושא זה מוצג בהקשר של תולדות חייו של הרב, פסיקתו ההלכתית ומנהיגותו הפוליטית. החלק העוסק בעלון 'מעיין השבוע' חושף צדדים שונים של הדת העממית החרדית-מזרחית, כ'תרבות נגד'' כלפי התרבות המערבי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע