המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

סקר בקרב המגזר החרדי בנושא תיירות פנים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מרטנס הופמן , דוח מחקר , משרד התיירות ומכון מרטנס הופמן
סקר על הרגלי תיירות הפנים של הציבור החרדי בשנת 1996, כבסיס נתונים עבור משרד התיירות. הסקר הקיף 400 מרואיינים, גברים ונשים. ממצאים עיקריים: כשליש מהמרואיינים (31%) יצאו השנה לנופש לינה, בממוצע של 1.5 פעמים בשנה, כאשר למעלה משליש מהם שהו שני לילות ויותר. מדרג האתרים: טבריה במקום הראשון, אחריה ירושלים, צפת ונתניה. הממצאים כוללים פילוח לפי מגזרים, עדות, מגדר, מספר נפשות, איזור בארץ ועוד. האוירה הדתית...

המשך קריאה >>

הרגלי נופש במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי דגני ורינה דגני , דוח מחקר , משרד התיירות ומכון גיאוקרטוגרפיה
מחקר שטח מקיף על הרגלי הנופש של החברה החרדית, מאפייני החופשה, סוג האכסון, משך החופשה ומטרותיה, ועמדות נוספות שונות סביב נושא זה. המחקר הוא איכותני וכמותני גם יחד, וכלל 845 מרואיינים המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה הבוגרת במגזר החרדי. מממצאי המחקר: אחוז היוצאים לנופש בשלוש השנים שקדמו למחקר – 56%, מתוכם שיעור היוצאים לחו"ל – 14%. התקופה המועדפת היא החופש הגדול, ולמעלה משליש יצאו או מתכוונים...

המשך קריאה >>

תיירות במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
משרד התיירות , דוח מחקר , MarketWatchמשרד התיירות באמצעות חברת
מחקר של משרד התיירות לשנת 2007. ממצאי המחקר מצביעים על קיומו של קהל יעד חרדי משמעותי הנוהג לצאת לחופשות. לגבי יציאה הכוללת לינה בארץ - היציאה לחופשה מתבצעת כמחציתה בתקופת הקיץ והיתר באופן שווה באביב ובחורף/סתיו. בסה"כ יותר משליש ממשקי הבית החרדיים יצאו לחופשה הכוללת לינה בשנה האחרונה. בממוצע יצאו פעמיים בשנה לשני לילות ובמרבית המקרים באופן עצמאי ולא מאורגן. הצפון מהווה מוקד משיכה עיקרי לחופשות, כא...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע