המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פערים בין מקורות סטטיסטיים שונים ביחס לשיעורי תעסוקה במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי ומרים גרינשטיין , דוח מחקר , משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
מסמך המבקש לבחון את מידת הסבירות של אומדני שיעורי התעסוקה בקרב גברים חרדים, כפי שדווחו במסגרת הסקר החברתי בין השנים 2002-2007. בדיקה זו מתבקשת הן בשל מרכזיותו של סקר זה והן בשל העובדה שאוכלוסייה זו מהווה יעד למדיניות תעסוקה ממשלתית. לחלופין מציע המסמך להתבסס על סדרת נתונים נוספת לצורך קביעה מבוססת יותר ביחס לשיעורי התעסוקה של גברים חרדים על פני מספר נקודות זמן שונות, במטרה להציג את מגמות שיעורי הת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע