המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה

(מאגר ביבליוגרפי)
חגי לוין , נייר עמדה , המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה
נייר מדיניות המציג את עיקריה של עבודת מחקר אשר ביצעה המועצה הלאומית לכלכלה בנושא הסרת חסמים לתעסוקה במגזר החרדי. התפיסה שמאחורי נייר המדיניות נשענת על היסודות הבאים: 1. קיומה של קהילה חרדית משגשגת ועצמאית הנו חלק מהותי מצביונה היהודי של מדינת ישראל, ולכן יש לפעול לשימור ולחיזוק יסודותיה. 2. העוני והתלות הגוברת של הקהילה החרדית בקצבאות ובתרומות מחלישים את הקהילה ופוגעים בחוסנה, ולכן יש לפעול לחיזוק...

המשך קריאה >>

שיטות לזיהוי ואפיון כמותי של המגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
חגי לוין ורוני הכהן , נייר עמדה , המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה
המסמך מציג באופן מדויק שלוש שיטות לזיהוי של המגזר החרדי בסקרים שונים ולהשגת נתונים כמותיים על מאפייני המגזר החרדי. השיטה הראשונה מתבססת על שאלת מידת הדתיות המופיעה בסקר החברתי, השנייה, על שאלת מוסד הלימודים האחרון המופיעה בסקר כוח אדם (ובסקר הכנסות) והשלישית, על נתונים מנהליים של הביטוח הלאומי. במסמך נערכת השוואה קצרה בין השיטות הללו, ובין שיטות זיהוי אחרות המסתמכות בחלקן על מקורות נוספים. לאור הה...

המשך קריאה >>

מדיניות הממשלה בעניין שילוב המגזר החרדי בכלכלה ובחברה בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
חגי לוין , נייר עמדה , המכון הישראלי לדמוקרטיה
נייר עמדה במסגרת: סיקור המושב של פורום קיסריה ה-19, שנערך ב 19-20 ליוני 2011, בנושא הגיל הנעלם במגזר החרדי: על השתלבותם של צעירים בגילאי 18-22 בכלכלה, בחינוך ובחברה בישראל. עניינו: דיווח על החלטות ממשלה חשובות בעניין שילובו של המגזר החרדי, המציבות מצד אחד תשתית עקרונית ויעדים ארוכי טווח למדיניות הממשלה בנושא זה, ומצד שני מציבות שורה של צעדי מדיניות פרטניים אשר יש בהם כדי לסייע להגיע ליעדים המוגדרי...

המשך קריאה >>

חרדים וחילונים : פתרון בעיות בקרב תלמידים משני מגזרי חינוך

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם דמבו ואיריס לוין , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
מחקר אודות השפעת הלמידה בבית הספר על פתרון בעיות. המחקר משווה בין תלמידים חילוניים לחרדים, עם מיסקונספציה גיאומטרית הנוגעת ליחס בין מושגי ההיקף והשטח. רואיינו 240 בנים, שנחלקו באופן שווה בין שני המגזרים ובין שתי קבוצות גיל: 14-12 ו18-16. התלמידים החילונים לומדים גיאומטריה כחלק מלימודי המתמטיקה והמדעים כל שנות לימודיהם. במגזר החרדי נלמדים תכנים אחרים בדרכי למידה אחרות. מממצאי המחקר: התלמידים החילונ...

המשך קריאה >>

המאבק על השבת

(מאגר ביבליוגרפי)
תום שגב , פרק , הוצאת דומינו
פרק מתוך ספרו של תום שגב '1949' - העוסק בהפגנות החרדים בירושלים כנגד חילולי שבת בראשית שנות החמישים. במוקד המאבק עמדו 'קולנוע עדן', משאיות תנובה שעברו בשכונת גאולה, רחוב יפו ועוד. הפרק סוקר את האירועים לצד המהלכים הפרלמנטריים של אנשי אגודת ישראל, וכנגדם - פעילותם של 'נטורי קרתא' והסכסוכים הפנימיים בין הקבוצות החרדיות בירושלים בנושא זה. כל זה על רקע פרשיות דומות שאירעו עוד קודם להקמת המדינה, עמדותי...

המשך קריאה >>

מצוקות חומריות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה שטייר ועליזה לוין , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הפרק בוחן את הקשיים החומריים של האוכלוסייה המצויה מתחת לקו העוני בישראל, ואת התמודדותן של קבוצות חלשות עם קשיים כלכליים. הנבדקים כוללים ערבים ויהודים, מתוך 7000 משתתפי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2007. הסקר בדק מאפייני עוני שונים כגון דפוסי השימוש בשירותי הבריאות, דפוסי צריכת מזון ועוד. ממצאי הסקרים נותחו והושוו בחתך קבוצות אוכלוסייה דמוגרפיות ואתניות. מממצאי המחקר: נמצאו הבדלים ב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע