המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התמקצעות נשים: תנועת ש"ס לקראת תפיסת עולם פוליטית חברתית חדשה

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס
המאמר מציג את תנועת ש"ס כמי שקבעה תפיסת עולם חברתית פוליטית חדשה, בהיבט של עידוד השכלה מקצועית ואקדמית לנשים מזרחיות המזדהות עמה. הטענה היא כי מנהיגי המפלגה מובילים מגמת התמקצעות נשים לא רק כעזרה לפרנסת המשפחה, אלא גם כדי שנשים תוכלנה להגשים את שאיפותיהן האישיות. בהתאם לכך מדובר בתפיסת עולם חברתית בעלת הנחות חדשות המאתגרות את החברה הישראלית. מחד – שימור המרחב החרדי, ומאידך – חשיפתו להשפעת מגמות מו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע