המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היידיש והמבטא האשכנזי בפסיקה ובהגות החרדית בזמננו

(מאגר ביבליוגרפי)
תמיר גרנות , מאמר , מכללת ליפשיץ
קבוצות חרדיות, וכן חוקרים רבים, הגדירו את הקיום החרדי במדינת ישראל כ'גלות בארץ ישראל'. מתפיסה זו נובעים האחיזה בלבוש האירופי ובשפת היידיש. המאמר פותח בפולמוס על היידיש בתקופת ההשכלה. ועוסק במעמדה של היידיש כ'שפת קודש' בתרבות החרדית ומנתח פסקי הלכה ודברי הגות בשבח היידיש, בין השאר מכתבי ר' משה פיינשטיין והאדמו"ר מקלויזנבורג. מסקנת הניתוח היא שהעברית הישראלית דחויה, אך 'לשון הקודש' ראויה היא לדיבור...

המשך קריאה >>

"נוכחות נפקדות", "טבע דומם" ו "עלמה יפה שאין לה עיניים" לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל אליאור , מאמר , עם עובד
מאמר פמיניסטי חריף ומכונן כנגד הזרמים הדתיים והחרדים המשמרים מושגים מגדריים פטריארכליים נעדרי שוויון. נקודת המוצא היא: לדת היהודית, המשקפת את המציאות מזווית ראייה גברית, יש מקום מכריע ביחסי הגומלין החברתיים ובשיח הפוליטי בישראל בדבר היחסים המגדריים התלויים בחוקי המעמד האישי החלים על כלל הציבור. לדברי הכותבת, לא רק החוק מכתיב זאת, כי אם עולם שלם של מושגים תרבותיים ולשוניים, מנהגים ודימויים. הדיון ע...

המשך קריאה >>

Tell Me What You Speak and I'll Tell You...: Exploring Attitudes to Languages in the Ultra-Orthodox Community in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal Tannenbaum וHannah Esther Ofner , מאמר
מאמר המתחקה אחר תפקידה התרבותי והחברתי של שפת היידיש בקרב הקהילה החרדית. במסגרת התחקות זו בוחן המאמר את המשמעות ההיסטורית והדתית המיוחסת לשפת היידיש לעומת המשמעות המפוקפקת המוענקת לשפות העברית והאנגלית. ממצאי הבחינה מצביעים על קיומו של יחס חיובי בין מידת השימוש ביידיש בחיי היומיום של קהילה חרדית נתונה ובין מגמת התבדלותה החברתית של קהילה זו מהחברה המערבית, בכלל, וזו החילונית, בפרט. ככל שהקהילה נוקט...

המשך קריאה >>

Hebrew among Yiddish-Speaking Ultra-Orthodox (Haredi) Jews in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Dalit Assouline , מאמר , Brill
מאמר המתחקה אחר זיקתן של קבוצות חרדיות בישראל לשפת היידיש, מכאן, ולשפת העברית, מכאן. במסגרת התחקות זו מבחין המאמר בין השימוש בעברית המודרנית, הננקטת לעתים לטובת מטרותיו השונות של דובר היידיש, ובין השימוש ב'לשון הקודש', היא העברית המשרתת את תפילותיו וטקסיו הדתיים של האדם הדתי. המאמר מבקש להדגיש כי ההבדלים בין שני הווריאנטים אינם לינגוויסטיים כי אם אידיאולוגיים, שעה שהשימוש בעברית המודרנית מלווה בהג...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע