המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

קצבאות הילדים והילודה בישראל: ממצאים ראשונים

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם מישר וצ'ארלס מנסקי , מאמר , עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
בדיקה ראשונה מסוגה שהתקיימה בשנת 2000 בדבר הקשר שבין קצבאות הילדים, שהחלו בישראל בשנות ה-70, לבין דפוסי הילודה. הממצא הבולט: גידול ניכר במספר הילדים של נשים אשכנזיות חרדיות בין התקופה שלפני מתן הקצבאות ואחריה. נתון חשוב אחר: בניגוד לתפיסה המקובלת שהחרדים מעולם לא השתמשו באמצעי מניעה, הנתונים מורים כי בקרב נשים חרדיות אשכנזיות שנישאו לפני 1955 שיעור הפריון היה ברמה דומה מאד לזו של נשים אשכנזיות לא...

המשך קריאה >>

שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
ישראלה פרידמן ונאוה שאול-מנע , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
האוכלוסייה החרדית בישראל מגוונת מאוד, היא מכילה אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים, תלמידי ישיבות ובעלי מקצועות. למעשה, יש בה ניגודים רבים כל כך, עד שקשה להגדיר מיהו חרדי. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קיימות ארבע שיטות אפשריות לזהות ולאמוד את אוכלוסיית החרדים. המסמך סוקר את השיטות ומציג את האומדנים המתקבלים בכל אחת מהשיטות ומשילובים שונים בין השיטות, שהן: זיהוי לפי תפרוסת גיאוגרפית, דפוסי ההצבעה, סוג בית...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע