המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

אוריינטציות בתפיסת נורמות: התפתחות תפיסת מוסר, מצוות ומוסכמות אצל ילדים דתיים וחרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמי טאובר , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים , החוג לפסיכולוגיה
מחקר המבקש לבדוק אם בקבוצות תרבותיות שונות נמצאים דפוסי שיפוט מוסרי שונים, בהתאם לאוריינטציות הרווחות בה, עם קווים התפתחותיים קוגניטיביים דומים. לצורך כך נבדקו 70 ילדים וילדות מן החברה החרדית והחברה הדתית, מכיתות א ו-ד'. הילדים והילדות נבחרו על ידי מחנכיהם, ורואיינו על תחום המוסכמות החברתיות, תחום המוסר ותחום הדת. השערת המחקר צפתה אוריינטציה נורמטיבית-סמכותית בקבוצת החרדים, ואוריינטציה מעורבת בקבו...

המשך קריאה >>

חרדים לגורלם

(מאגר ביבליוגרפי)
דוד זולדן , ספר , ידיעות אחרונות
ספר מאת בוגר המחזור הראשון של הנח"ל החרדי, בן למשפחה חרדית מזכרון יעקב, התחנך במוסדות חרדיים ולמד בישיבה במרכז הארץ. בתום שירות החובה התגייס לצבא הקבע ושירת כרס"ר יחידה. ב-25 בינואר 1999, לאחר מאמצים ממושכים, נפל דבר בישראל, כשלושים נערים חרדים גויסו לצה"ל, במסגרת המאפשרת להם לשרת במסלול קרבי תוך הקפדה על אורח חייהם כחרדים. 'חרדים לגורלם' הוא סיפורם המרתק של החיילים הראשונים בגדוד הנח"ל החרדי. החי...

המשך קריאה >>

"להחזיר עטרה ליושנה" – חזונו של הרב עובדיה

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי זוהר , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הפרק מנסה להבין את הקריאה 'להחזיר עטרה ליושנה', אשר בפי הרב עובדיה יוסף ובפי פעיליו. מבחינת תומכי ש"ס, שרובם מסורתיים על פי אמות המידה הדתיות, העטרה המדוברת היא אורח החיים המסורתי של קהילות היהודיות בארצות האסלאם. עבור הפעילים בוגרי הישיבות החרדיות, העטרה היא החיים על פי ההלכה. אלא שעבור הרב עובדיה עצמו העטרה היא החלת ההלכה הארצישראלית המקורית, כפי שנקבעה בידי הרב יוסף קארו במאה ה-16. הרב שואף לתי...

המשך קריאה >>

פנומנולוגיה של הפרעות נפשיות באוכלוסיה חרדית שנחשפה לטפול צבורי

(מאגר ביבליוגרפי)
לאה וייל , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר חלוצי ומקיף על החברה החרדית של שנות השמונים, בהיבטים של היחס להפרעות נפשיות בקהילה, (בהדרכתם של יורם בילו ומרדכי רוטנברג). שיטת המחקר – פנומנולוגית, שדה המחקר – מרפאה לבריאות הנפש שבאזור היעד שלה קיימים ריכוזים של אוכלוסייה חרדית. נבדקו 69 מרואיינים חרדים בראיונות פתוחים שהתמקדו באפיון המטופל, במסלול הטיפולי, ביחסי הגומלין בינו לבין הקהילה, ובהשפעות תרבותיות דתיות הבאות לביטוי בתפיסת הנבדקים...

המשך קריאה >>

יחסה ועמדותיה של החברה החרדית במדינת ישראל כלפי הילד החריג

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק קנדל , מאמר , מכללת אורות ישראל
המאמר בוחן את יחס החרדים כלפי הילד החריג, ומביא ממצאים מעניינים בתחום זה, שנלקטו מ-45 משפחות חרדיות המתמודדות עם ילד בעל פיגור שכלי בדרגה בינונית או קשה. המשפחות התבקשו לענות על שאלון בן 43 שאלות שסווגו לקטגוריות שונות. מן הממצאים: 1. כל המשפחות הדתיות סברו שהולדת ילד חריג מקורה בהשגחה הפרטית. 2. כל ההורים סברו שתורת ישראל מקלה עליהם את ההכרעה בפתרון בעיות המתעוררות ביחס לילד. 3. הרב נתפס כבעל היכ...

המשך קריאה >>

התיירות היהודית החרדית בישראל כיום

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי רחימי , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
המחקר בוחן את מאפייניה של התיירות החרדית בישראל, לאור עמדותיהם החינוכיות והציבוריות של רבני המגזר בתחום זה ובתחומים נושקים. במסגרת המחקר חולקו שאלונים ל-122 גברים ונשים חרדיים, ונערכה תצפית משתתפת בהרגלי הנופש של 3 משפחות מן המגזר הספרדי, שטיילו במשך ימי 'בין הזמנים' באתרי טבע שונים, כולל ראיונות עם גברים ונשים שהשתתפו בפעילות זו. מממצאי המחקר: הציבור החרדי, ביוזמה שצומחת מלמטה, נוהג לבלות בטבע וב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע